sokak

Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslam Alimi

Kişinin rüyada herhangi bir sokağa girdiğini görmesi, yemini bozmaya, şahitliğe ve birtakım yollara delâlet eder.

Rüyada sokak arasında dolaşan adamı görmek, hayır ve iyilik yapan, şer ve kötülükten sakınan ve insanları sakındıran vaize delâlet eder.

Rüyada karanlık bir sokağa girdiğini görmek, Hak’tan yüz çevirmeye ve bidat işlemeye delâlet eder.

Rüyada görülen sokaklar, san’atça bir takım meslek ve yollara da âlemettir.

Rüya Yorumlama Sanatı | Ulema

Rüyada sokakta dolaştığını görmek arzu etmediğiniz şeylere kulak misafiri olacağınıza işaret eder.

Rüyalar ve Yorumları | Muabbir

İbn-i Sirin: İçinde dindar kimselerin ikamet ettiği mamur bir sokağa girdiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize…

Aynı rüyada günahkar kimselerin bulunduğu bir sokağa girdiğinizi görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.

Cabir Mağribi: Geniş bir sokağa girdiğinizi ve oraya yerleştiğinizi görmek; durgun giden işlerinizin yeniden düzeleceğine…

Dar ve karanlık bir sokağa girdiğinizi görmek; bunun aksine tabir edilir.

Rüyaların Anlamı | Müslim

Sokaklar birtakım meslek ve işlere, hayatın devamı için gerekli olan unsurlara; Sokak aralarında dolaşıp duran bir kimse görmek hayır ehli, şerden sakınan öğüt ehli birine, Anayoldan ayrılarak sokağa girmek doğru hareket etmemeye, olumsuz bir şahitlikte bulunmaya; yemini bozmaya ya da birtakım keffaretlere; Sokakta insanlarla yürümek hayatın akışına kendini kaptırmaya, kalabalık psikolojisiyle hareket etmeye, İnsanların yürüdüğü istikametin tersine sokakta yürüdüğünü görmek salih kimseler için kurtuluşa, günahkar için sapıklığa, Karanlık bir sokakta tek başına yürümek üzüntü ve kedere, yanlı eğilimlere delalet eder.

Rüyada bir sokakta yürüdügünüzü görmek, gizlilik tabir olunur. Sokakta durup dinlendiğinizi görmek, birisi ile ilahi bir is yapmak hususunda anlaşmaya vardiğiniza; bilmediğiniz bir sokakta iseniz, birisinin sirrini ögrenmege çalistiğiniza işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada sokaga girdiğini gören kimsenin dogru hareket etmeyerek Hak'tan ayrilarak bir sahitlikte bulunmasina işarettir.

Bazen de bu rüya, yeminini bozmaya ve muhtelif kefaletlere işarettir. Sokaklar bir takim meslek ve yollara da işarettir.


Sokak | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Sokak


Çıkmaz Sokak

Rüya Yorumlama Sanatı

Yollar insanı menzile ulaştırır.

Bu sebeple yolun düzgün ve sağlam olması gerekir.

Rüyada görülen çıkmaz sokak, sonu olmayan bir macera ile tâbir olunur. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Çıkmaz Sokak

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada çikmaz bir sokaga girdiğinizi oradan nasil çikabileceğinizi düsündügünüzü görmek, giristiğiniz bir iste islerin sarpa sardiğına ve sermayenizin batma tehlikesinde bulunduguna, memur iseniz yaptiğiniz yanlis bir isten dola-yi amirleriniz tarafindan çok fena azarlanacağiniza ve belki de isinizden olma tehlikesiyle karsi karsiya bulundugunuza, halktan bir kimse iseniz, mahalle halki karsisinda çok kötü bir durumda kalacağiniza delalet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Sokak Arasında Dolasan Kimse

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada böyle bir kimseyi görmek, hayir yapan ve serden sakinan vaize işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Benzer Aramalar