Ömer isimli Bebeğin Olması | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Ömer isimli Bebeğin Olması


Cömert

İslami Rüya Tabirleri

Cömertlik methedilen bir huydur ve cömertler herkes tarafından sevilir. “Cömertlik cennette bir ağaçtır, dalı dünyadadır, kim ona tutunursa cennete gider. ” diye buyurulmuştur.

Bu sebeple cömertlik görmek, hayır ve bereketin tâ ken disidir.

Bir adamın rüyada kendisinin cömertlik ettiğini görmesi, iyilik ve hayır sahibi bir zâta ve koşan ata delâlet eder. Hakikatta cimri olan bir kişinin, rüyada cömertlik etmesi, güzel ahlâka, sapıklıktan sonra hidâyete ve dinde gayrete işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Cömert

Büyük Rüya Tabirleri

Cimri olan bir kimsenin rüyada cömert olduğunu görmesi onun güzel ahlakla ahlaklanmasma, hidayete ermesine, imanlı olmasına yorumlanır. ... Büyük Rüya Tabirleri

Cömertlik

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İyilik sahibi kimseye yahut iyi koşan ata; Cimri kimsenin kendini cömert görmesi hidayet bulmasına, sapıklıktan vazgeçmeye ve güzel ahlaklı olmaya delalet eder. Cimri olan kimsenin rüyasında cömertligi bilgiye, güzel ahlaka. sapıklıktan sonra hidayete dönmeye işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Göçük Olması

Rüya Tabirleri Sözlüğü

İşlerin karışacağına işarettir.

Rüyada bir gocuk satin alarak giydiğinizi veya birisine bir gocuk hediye ederek ona giydirdiğinizi görmek, bir kim-senin size ait mallarda gözü olduğuna, her firsatta bunu ele geçir-mek istediğine işarettir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Ömer (r.a.)

Rüyaların Anlamı

Rüyada Hak ve adalet güneşi Hazret-i Ömer’i görmek, uzun ömre, makbul işe, güzel amele, hakkı söylemeye ve adaletle hükmetmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Hazret-i Ömer (r. a. ) ile musafaha yaptığını görmesi, dünyada genişliğe, takvaya, anlayışlı olmaya ve himayeye delâlet eder.

Rüyada, kıtlık olan bir memlekette Hazret-i Ömer’i görmek, o yere bereketin geleceğine, yağmurun yağacağına, rızkın genişleyeceğine ve işlerin düzeleceğine delâlet eder.

Rüyada Allah Resûlü’nün şanlı halifesini sevinçli görmek, sünnete tabi olmaya, dindesalâha, takva ve veraya delâlet eder.

Rüyada Hazret-i Ömer’i silahlı olarak görmek, Allahu Teâlâ’dan korkmaya, emanete riayete ve muttaki olmaya işarettir.

Bir kimsenin Cenab-ı Peygamber (a. s. ) ile Ömer’i bir mecliste yanyana görmesi, büyük hayır ve saadete, ahiret nimetlerine ve cennet ehli olmaya delâlet eder.

Bir hükümdarın Hazret-i Ömer (r. a. ) ’i rüyada görmesi, düşmana galip gelmeye, fetihlere, zaferlere delâlet eder.

Bazı kere de onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten men etmeye ve Hakk’ı ayakta tutmaya delâlet eder. Yine rüyada o büyük halifeyi görmek, düşmanlıktan sonra sulh yapmaya, nefretten sonra sevgiye, akrabalıktan dolayı nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla beraber zühd ve takvayı tercih etmeye delâlet eder.

Rüyada onu görmek, her bakımdan güzel ve iyiliğe ve dinde sağlamlığa işarettir. ... Rüyaların Anlamı

Ömer (r.a.)

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Halife Hazret-i Ömer'i (r. a. ) görmek uzun ömre, hakkı ve gerçeği çekinmeden söylemeye ve onu cesaretle savunmaya, iş ve gayretin makbul olmasına, umreye gitmeye, adaletle iş görmeye, hak ve batılın arasını ayırmaya, bolluk ve berekete, düzenin adil ve ahenkli olmasına, Onun elbisesini giymek yolunu izlemeye yahut şehadete, Onunlu el sıkışmak himeyeye, anlayış ve ferasete, dünyada genişliğe ve takvaya, Bir yöneticinin onu görmesi ülkeler fethetmeye, adalet ve dosdoğru istikamet tuturmaya, yönetimde otorite ve halka merhamet ölçüsünü iyi kurmaya delalet eder. (Ayrıca bakınız: Peygamberimizin Halifeleri. ) ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Ömer (r.a.)

Rüyalar Kitabı

Hz. Ömer'i, rüyada gören kimsenin, ömrü uzun, makbul olur ve korkusuzca hakki söyler.

Bazen de o kimse, Umre hac( yapar.

Rüyada Hz. Ömer (R. A. ) 'le musafaha yaptiğini (el sikistim) görse, dünyada genislige, takvaya, anlayisli olmaya ve himayeye işarettir. Çünkü Hz. Ömer (R. A. ) 'in söhreti onun faziletini anlatmaktan müstagni kilar. Hz. Ömer (R. A. ) 'i dargin gören kimse, Allah (C. C. ) 'in nzasini arar, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder.

Bir kimse Hz. Ömer (R. A. ) 'i kitlik olan bir sehirde görse, oraya yagmur yagar ve orada bereket, feyiz ve fetihler olur.

Eğer o sehirde zulüm gibi seyler varsa, adalet tecelli eder ve zulüm ortadan kalkar.

Rüyada Hz. Ömer (R. A. ) 'in kendisini kamçi île dövdügunü ve cezalandirmakla korkuttugunu gören kimse, bulundugu halden donsun.

Rüyada Hz. Ömer (R. A. ) 'in suretine girdiğini veya onun elbisesini giydiğini gören kimseye, haline uygun bir sey verilir.

Bazen de o kimse, sehit olarak ölür.

Bir kimse rüyada Hz. Ömer (R. A. ) 'i sevinçli görse, rüya sahibinin sünnete riayet ettiğine işarettir. Hz. Ömer (R. A. ) 'i silahli olarak asker içerisinde bulundugunu gören kimse, muttaki, halktan korkan emin bir kisi olur.

Rüyada Hz. Ömer (R. A. ) 'i Resulullah ile beraber gören kimse, büyük bir hayra nail olur. Hz. Ömer (R. A. ) 'i görmek, o sahsin devrinde adalet ve hakka riayet edildiğine "Emri bilmarüf ve nehyi ani'l-münker" vazifesi herkes tarafindan bilindiğine ve ezanla vakitlerin ilan edilmesine işarettir. Çünkü ezanla vakitlerin ilan edilmesine Hz. Ömer (R. A. ) sebep olmustur.

Bazen de Hz. Ömer (R. A. ) 'i görmek, düsmanliktan sonra sulh yapmaya, nefretten sonra sevgiye, akrabaliktan dolayi nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla beraber zühdü tercih etmeye işarettir. Hz. Ömer (R. A) 'i rüyada gören devlet baskani ise, sehirler fetheder. Layikiy-le dinî vazifeleri yerine getirir. Kendisiyle mücadele edenlere, emrine muhalefette bulunanlara ve münafiklara heybetli görünür ve tebaasina merhamet ve sefkat etmekle beraber onlara muhalif bir vaziyet alir. ... Rüyalar Kitabı


Benzer Aramalar