Mikail Cebrail Demek | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Mikail Cebrail


Cebrail (a.s)

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir mahlûk.

Bu sebeple rüyada onu görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlet eder. Yine bir kimsenin Hazret-i Cibril’i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.

Bu rüyayı gören, hasta ise şifa bulacağına, korkuyorsa korkudan emin olacağına, üzüntülü ise keder ve gamdan kurtulacağına delâlet eder.

Rüyada Cebrail (a.s) i görmek, şehitlik ile de tâbir edilir.

Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan yiyecek bir şey aldığını görmesi, o kişinin cennet ehlinden biri olacağına alâmettir. Yine rüyada, Hazret-i Cibril’i kendisine selâm verir halde görmek, rüya sahibinin kadri yüce, medhe lâyık bir âlim olacağına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: - Rüyada Cebrail (a.s) ‘i görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, sonunda şehid olarak öleceğine delâlet eder.

Cebrail (a.s) ’dan yiyecek bir şey aldığını görmek cennet ehlinden olmak ile tâbir edilir.

Bazı kere de Cebrail (a.s) ’ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve galebeye delâlet eder. Yine o büyük meleği görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir.

Rüyada kendisini Cebrail (a.s) ’ın suretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve bereket ile tâbir olunur.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Cebrail (a.s)

Rüyalar Kitabı

Rüyada cebrail (a. s) ’ı görmek muradına ermektir.

Cebrail (a. s) ’ı gülümseyerek gören kimsenin itibarı artar, müjdeli bir haber alır. O kimse hacca gider, hasta ise sağlığına kavuşur.

Cebrail’i şen olarak kendisine bir nasihate yahut vasiyete yahut da müjdeye ait söz söylediğini görse o kimse, şeref ve izzete, müjdeye nail olur.

Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur. Korkuyorsa korkusundan emin olur.

Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise haccetmek nasip olur.

Rüyada cebrail’i görmek rüya sahibi her ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, sonunda şehid olarak ölmesine işaret eder.

Cebrail’den yiyecek bir şey almak, o kimsenin cennet ehlinden olmasına şahadet eder.

Cebrail’i gören kâfir ise şiddete, korkuya ve azaba düşmesine delalet eder.

Bir kimse rüyada cebrail ve mikail’e düşmanlık yaptığını görse, o kimsenin görüş ve fikri yahudilerin cebriyecilik görüşü ve fikrine muvafık bulunmasına ve Allah-ü Teâlâ’nın emrine muhalif olan ve kendisine nimet ve ukubetle cezalandırılması icap eden işleri yapmasına delalet eder.

Cebrail’in kendisine selam verdiğini gören kimse kadri yüce, medhe layık büyük bir alim olur ve arkadaşları arasında aziz ve muhterem olur.

Cebrail’i görmek, melikin sefir ve elçisine ve sırlarını bildirdiği emin kimsesine ve kadının erkek çocuğa hamile olmasına delalet eder.... Rüyalar Kitabı

Cebrail (a.s)

İslami Rüya Tabirleri

Allame Meclisi: Cebrail’i (a.s) görmek; murada ereceğinize, kariyerinizin gün geçtikçe yükseleceğine, büyüklük bulacağınıza ve ilim öğreneceğinize…

İbn-i Sirin: Cebrail’i mutlu görmek; düşmana galip geleceğinize, üzüntülerden kurtulacağınıza ve murada ereceğinize…

Cebrail’i mutsuz görmek; üzüleceğinize…

Cebrail’in size müjde verdiğini veya sizi bir işten alıkoyduğunu görmek; gerçek hayatta da aynı müjdeyle karşılaşacağınıza veya o işten kaçınmanız gerektiğine…

Cebrail’in size bir şey verdiğini görmek; söz sahibi biri aracılığıyla makam elde edeceğinize veya bazılarına göre büyük bir korku yaşayacağınıza…

Cebrail olduğunuzu ve insanların size Cebrail diye hitap ettiklerini görmek; emanettar ve bilge olacağınıza ve muradınıza ereceğinize işarettir.

... İslami Rüya Tabirleri

Cebrail (a.s)

Büyük Rüya Tabirleri

Vahiy meleğini görmek sonunda şehid olarak ölmeye, bu dünyada izzet, şeref ve yüceliğe ermeye, emin ve güvenilir olmaya, doğru söylemeye, Onu görmek astronomi, din ve dünyanın diğer ilimlerine, Onu üzüntülü görmek şiddet ve azaba delalet eder.Cebrail (A.S.) 'i sen olarak kendisine bir nasihata yahut vasiyete yahut da müjdeye ait söz söylediğini görse o kimse, seref ve izzete, kuvvet müjdeye işarettir.

Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise sifa bulur, korkuyorsa korkusundan emin olur.

Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hacc etmemis ise haccetmek nasip olur.

Rüyada Cebrail (A.S.) 'i görmek, sehid olarak ölmesine delildir.

Cebrail (A.S.) 'dan yiyecek bir sey almak, o kimsenin cennet ehlinden olmasina işarettir.

Bir kimse rüyada Cebrail ve Mikail (A.S.) 'a düsmanlik yaptiğini görse, o kimsenin görüs ve fikri Yahudilerin görüs ve fikrine uygun bulunmasina ve Allahü Teala Hazretlerinin emrine muhalif olan isleri yapmasina işarettir.

Cebrail (A.S.) 'i görmek, ilimlere muttali olmaya işarettir.

Bir kimse Cebrail (A.S.) 'i üzüntülü olarak görse o kimseye siddet ve azab isabet eder.

Cebrail (A.S.) 'in kendisine selam verdiğini gören kimse kadri yüce, övgüye layik büyük bir alim olur ve arkadaslari arasinda saygi görür.

Cebrail (A.S.) 'i görmek, ilme, sirlari sahibine bildirmeye, ölüme yaklasmis olan kimsenin halen kendisine hayat bulunduguna işarettir.

Cebrail (A.S.) 'i görmek, bazen de nakil ve düsman üzerine nusret ve galebeye işarettir. .

Cebrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimse, cömert, hayir ve bereketi çok olur. ... Büyük Rüya Tabirleri

Mikail (a.s.)

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada büyük meleklerden Mikail (a. s) görmek, mümin ve muttaki kimseler için dünya ve ahirette müjdelenmeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.

Rüyada Mikail (a.s) ’ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmek, nimete, sevince, rahmete erişmeye ve cennete girmeye delâlet eder.

Rüyada Mikail (a.s) ’ı görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) Mal ve servet, b) Şeref, c) Yüce makam, d) Cömertlik ve kerem.

Rüyada Mikail (a.s) ’ı bir şehirde veya bir köyde görmek, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağmasına delâlet eder. Ve o beldede rızık ve yiyecekler bollaşır. Yine o mübarek meleği görmek, rızka, ucuzluğa, bereketlerin inmesine ve rahmetin istenilen şekilde meydana gelmesine, ziraatın büyümesine delâlet eder.

Bazı kere de Mikail (a.s) ’ı görmek, hazinedara ve bütün insanların ihtiyaçlarına sarfedilecek malın mutasarrıfına delâlet eder. Yine Mikail (a.s) ’ı görmek, tebaasını esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi halkına merhamet eden devlet reisine alâmettir.

Rüyada Mikail (a.s) ‘ı görmek, bazan da çocuk doğurmaya, kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Mikail (a.s) ’ın şekline girdiğini görmesi, mala, ucuzluk ve bolluğa, berekete delâlet eder. Ve o kişinin yolu güzel bir yol olur.... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Mikail (a.s.)

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada mikâil (a.S) ’ı görmek dünya ve ahrette mutlu olmaya, arzulara kavuşmaya, hidayete ermeye, bulunduğu yere bolluk ve bereket gelmesine, ucuzluğa, yağmur yağmasına delalet eder.

Rüyada mikâil (a. s) ile konuştuğunu görmek rızka ve nimete ermeye, ziraatın gelişmesine, işlerinizin istediğiniz şekilde ilerlemesine, kısır olan hanımın çocuğunun olacağına ve zorlukların kolaylaşacağına işaret eder. Mikâil (a.S) ’ı görmek nzka ve ucuzluğa, bereketlerin istenilen şekilde meydana çıkmasına, ziraatın büyümesine ve yağmurların çokluğuna işaret eder.

Bazen mikâil (a.S) ’ı görmek eğer yağmurların yağdığı mevsimde değilse, davul dinlemeye, sancak ve bayrakların şöhret bulmasına yorumlanır. Mikâil (a.S) ’ı görmek, kıtlığa ve susuzluğa işaret eder.

Bazen de bu rüya çocuk doğurmayan kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya tabir olunur.... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Mikail (a.s.)

Rüya Yorumlama Sanatı

Allame Meclisi: Mikail’i (a.s) görmek; fakirseniz zengin olacağınıza, Allah'ın rahmetine mazhar olacağınıza, mal elde edeceğinize, bol miktarda yağmur yağacağına…

İbn-i Sirin: Mikail’i mutlu görmek; düşmana galip geleceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Mikail’i mutsuz görmek; üzüleceğinize…

Mikail’in size bir şey verdiğini görmek; söz sahibi biri aracılığıyla makam elde edeceğinize…

Mikail olduğunuzu ve insanların size Mikail diye hitap ettiklerini görmek; insanlara hayrınız dokunacağına ve saygınlık kazanacağınıza işarettir.

... Rüya Yorumlama Sanatı

Mikail (a.s.)

Rüyalar ve Yorumları

Dört büyük melekten Mikail Aleyhisselamı görmek, kişiye itibar kazandıracak hayırlı iş ve gayrete, hayırlı mala, kerem ve iyilik ehli olmaya, Salih bir kulun onu görmesi dünya ve ahirette maksadına nail olmaya, Bir yerleşim alanında onu görmek yağmura, bbolluk ve ucuzluğa delalet eder.

Rüyada Mikail (A.S.) i görmek, muttaki kimse için dünya ve ahirette maksadina nail olmaya işarettir.

Rüyada Mikail (A.S.) i gören kimse muttaki degilse, kötülüklerden sakinsin.

Bir kimse rüyada Mikail (A.S.) i bir sehirde veya bir köyde görse, o sehir veya köy halkinin bütününün arazisine yagmur yagar ve onlarin rizik ve yiyecekleri bollasir ve ucuzlasir.

EGer Mikail (A.S.) rüya sahibiyle rüyada konussa veya ona bir sey verse rüya sahibi nimete, sevnice erisir ve Cennete girer. Mikail (A.S.) i görmek, rizka ve ucuzluga, bereketlerin istenilen sekilde meydana çikmasina, ziraatin büyümesine ve yagmurlarin çokluguna işarettir. Mikail (A.S.) i görmek, muhasebeciye ve bütün insanlarin Ihtiyaçlarina sarfedilecek malin mutasarrifina işarettir.

Bazen de Mikail (A.S.) i görmek tebaasini esirgeyen ve sefkatli bir baba gibi tebaasina merhamet eden devlet reisine işarettir.

Bazen Mikail (A.S.) i görmek, kitliga ve susuzluga işarettir.

Bazen de Mikail (A.S.) i görmek çocuk dogurmayan kadınin hamile kalmasina ve güç seyleri kolaylastirmaya işarettir.

Deniz yolculugu yapan bir kimsenin rüyada Mikail (A.S.) i görmesinden korkulur. Karada yolculuk yapan bir kimse görse, yine tabir böyledir.

Bazen de rüya sahibi yolculuktan geri kalir, Yagmurlarin yagmasindan mutazamr olacak kimsenin rüyada Mikail (A.S.) i görmesi, keder ve sıkıntılara işarettir. Çifçilerin Mikail (A.S.) i görmesi, rizik, fayda ve ticaret yapmaya işarettir.

Rüyada Mikail (A.S.) in suretine girdiğini gören kimse, mala, ucuzluk ve bolluga erisir ve onun gidisat ve yolu güzellesir.... Rüyalar ve Yorumları


Benzer Aramalar