Mikail | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Mikail


Mikail (a.s.)

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada büyük meleklerden Mikail (a. s) görmek, mümin ve muttaki kimseler için dünya ve ahirette müjdelenmeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.

Rüyada Mikail (a. s) ’ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmek, nimete, sevince, rahmete erişmeye ve cennete girmeye delâlet eder.

Rüyada Mikail (a. s) ’ı görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) Mal ve servet, b) Şeref, c) Yüce makam, d) Cömertlik ve kerem.

Rüyada Mikail (a. s) ’ı bir şehirde veya bir köyde görmek, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağmasına delâlet eder. Ve o beldede rızık ve yiyecekler bollaşır. Yine o mübarek meleği görmek, rızka, ucuzluğa, bereketlerin inmesine ve rahmetin istenilen şekilde meydana gelmesine, ziraatın büyümesine delâlet eder.

Bazı kere de Mikail (a. s) ’ı görmek, hazinedara ve bütün insanların ihtiyaçlarına sarfedilecek malın mutasarrıfına delâlet eder. Yine Mikail (a. s) ’ı görmek, tebaasını esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi halkına merhamet eden devlet reisine alâmettir.

Rüyada Mikail (a. s) ‘ı görmek, bazan da çocuk doğurmaya, kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Mikail (a. s) ’ın şekline girdiğini görmesi, mala, ucuzluk ve bolluğa, berekete delâlet eder. Ve o kişinin yolu güzel bir yol olur. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Mikail (a.s.)

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada mikâil (a. S) ’ı görmek dünya ve ahrette mutlu olmaya, arzulara kavuşmaya, hidayete ermeye, bulunduğu yere bolluk ve bereket gelmesine, ucuzluğa, yağmur yağmasına delalet eder.

Rüyada mikâil (a. s) ile konuştuğunu görmek rızka ve nimete ermeye, ziraatın gelişmesine, işlerinizin istediğiniz şekilde ilerlemesine, kısır olan hanımın çocuğunun olacağına ve zorlukların kolaylaşacağına işaret eder. Mikâil (a. S) ’ı görmek nzka ve ucuzluğa, bereketlerin istenilen şekilde meydana çıkmasına, ziraatın büyümesine ve yağmurların çokluğuna işaret eder.

Bazen mikâil (a. S) ’ı görmek eğer yağmurların yağdığı mevsimde değilse, davul dinlemeye, sancak ve bayrakların şöhret bulmasına yorumlanır. Mikâil (a. S) ’ı görmek, kıtlığa ve susuzluğa işaret eder.

Bazen de bu rüya çocuk doğurmayan kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya tabir olunur. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Mikail (a.s.)

Rüya Yorumlama Sanatı

Allame Meclisi: Mikail’i (a. s) görmek; fakirseniz zengin olacağınıza, Allah'ın rahmetine mazhar olacağınıza, mal elde edeceğinize, bol miktarda yağmur yağacağına…

İbn-i Sirin: Mikail’i mutlu görmek; düşmana galip geleceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Mikail’i mutsuz görmek; üzüleceğinize…

Mikail’in size bir şey verdiğini görmek; söz sahibi biri aracılığıyla makam elde edeceğinize…

Mikail olduğunuzu ve insanların size Mikail diye hitap ettiklerini görmek; insanlara hayrınız dokunacağına ve saygınlık kazanacağınıza işarettir.

... Rüya Yorumlama Sanatı

Mikail (a.s.)

Rüyalar ve Yorumları

Dört büyük melekten Mikail Aleyhisselamı görmek, kişiye itibar kazandıracak hayırlı iş ve gayrete, hayırlı mala, kerem ve iyilik ehli olmaya, Salih bir kulun onu görmesi dünya ve ahirette maksadına nail olmaya, Bir yerleşim alanında onu görmek yağmura, bbolluk ve ucuzluğa delalet eder.

Rüyada Mikail (A. S. ) i görmek, muttaki kimse için dünya ve ahirette maksadina nail olmaya işarettir.

Rüyada Mikail (A. S. ) i gören kimse muttaki degilse, kötülüklerden sakinsin.

Bir kimse rüyada Mikail (A. S. ) i bir sehirde veya bir köyde görse, o sehir veya köy halkinin bütününün arazisine yagmur yagar ve onlarin rizik ve yiyecekleri bollasir ve ucuzlasir.

EGer Mikail (A. S. ) rüya sahibiyle rüyada konussa veya ona bir sey verse rüya sahibi nimete, sevnice erisir ve Cennete girer. Mikail (A. S. ) i görmek, rizka ve ucuzluga, bereketlerin istenilen sekilde meydana çikmasina, ziraatin büyümesine ve yagmurlarin çokluguna işarettir. Mikail (A. S. ) i görmek, muhasebeciye ve bütün insanlarin Ihtiyaçlarina sarfedilecek malin mutasarrifina işarettir.

Bazen de Mikail (A. S. ) i görmek tebaasini esirgeyen ve sefkatli bir baba gibi tebaasina merhamet eden devlet reisine işarettir.

Bazen Mikail (A. S. ) i görmek, kitliga ve susuzluga işarettir.

Bazen de Mikail (A. S. ) i görmek çocuk dogurmayan kadınin hamile kalmasina ve güç seyleri kolaylastirmaya işarettir.

Deniz yolculugu yapan bir kimsenin rüyada Mikail (A. S. ) i görmesinden korkulur. Karada yolculuk yapan bir kimse görse, yine tabir böyledir.

Bazen de rüya sahibi yolculuktan geri kalir, Yagmurlarin yagmasindan mutazamr olacak kimsenin rüyada Mikail (A. S. ) i görmesi, keder ve sıkıntılara işarettir. Çifçilerin Mikail (A. S. ) i görmesi, rizik, fayda ve ticaret yapmaya işarettir.

Rüyada Mikail (A. S. ) in suretine girdiğini gören kimse, mala, ucuzluk ve bolluga erisir ve onun gidisat ve yolu güzellesir. ... Rüyalar ve Yorumları


Benzer Aramalar