Ruyada Maymun Surusine Kapilmak | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Maymun Surusine Kapilmak


Maymun

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bir kimsenin rüyada Maymun görmesi, kendisinde her türlü ayıp bulunan bir adama işarettir.

Rüyada maymunun yanından savuşup gittiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder. Maymun eti yediğini görmek, yeni bir elbiseye işarettir.

Rüyada maymunun kendisini ısırdığını görmek, bir adam ile arada meydana gelecek kavga ve düşmanlığa delâlet eder. Maymun görmek, hastalık ile de tâbir olunur. Maymun, hilekâr, sihirbaz, oynak, güvensiz bir kimseye de delâlet eder.

Danyal (a. s) demiştir ki: Rüyada erkek maymun görmek, gaddar, sihirbaz ve müfsid bir adama delâlet eder.

Dişi maymun, müfside ve sehhare bir kadın ile tâbir olunur.

Rüyada kendisine bir maymunun bir şey verdiğini ve onu yediğini görmek, ehl-i iyali için mal biriktirmeye işarettir.

Rüyada maymun etinden yediğini görmek, şiddetli keder ve hastalığa delâlet eder. Hatta hastalık onu ölüm derecesine yaklaştırır.

Bir kimsenin rüyada maymunun sırtına bindiğini ve onu dilediği gibi sürdüğünü görmesi, düşmanı kahretmeye işarettir.

Rüyada bir maymunu omuzuna aldığını görmek, hırsızlık ile tâbir olunur. Çok kere de rüyada maymun görmek, zulüm ve haddi aşmaya, günaha, Allahü Teâlâ’nın gadabmı icabettiren fenalıklarda bulunmaya delâlet eder.

Rüyada bir maymunla kavga ettiğini ve ona galip geldiğini görmek, hastalığa delâlet eder, sonra hastalıktan şifa bulur.

Bazı kere de maymun rüyası, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kişiye delâlet eder. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Maymun

Rüyalar Kitabı

Rüyada maymun görmek kurnaz, hilekâr bir adamla karşılaşmaya, fakir ve mahrum bir kimseye, günah işlemekte ısrarlı bir insana işaret eder.

Rüyada maymunla kavga edip ve ona galip geldiğini gören kimse, hastalanır.

Eğer maymun galip gelse o kimse ilacı bulunmayan bir hastalığa yakalanır.

Rüyada bir hastalıktan dolayı ilaç için maymun etini yediğini gören kimse o hastalıktan kurtulmaz.

Bir kimse maymunun kendisini ısırdığını görse, o kimse ile bir kişi arasında düşmanlık meydana gelir. Maymun hilekâr, sihirbaz bir kimsedir. Maymun hastalığa işarettir.

Rüyada maymun avladığını gören kimse, sihirbaz kimselerden faydalanır. Maymun mağlup olmuş bir düşmandır.

Bir kimse rüyada kendisine bir maymun bağışlandığım görse, bir evden hırsızlık yapar ve hırsızlıkla tanınır. Maymun, işlediği büyük bir günahtan dolayı nimeti elinden gitmiş bir adamdır. Maymuna dönüştüğünü gören kimsenin hokkabazlık sayesinde malı artar. Maymun görmek aynı zaman zulüm ve haddi aşmaya, masiyete Allah’ın gadabını icap ettiren fenalıklarda bulunmaya işaret eder. ... Rüyalar Kitabı

Maymun

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada maymun görmek; çok ahlaksız bir kimseye yorumlanır. Maymun görmek, büyük günahlar işlemek demektir. Maymunun yanından kaçıp gittiğini görmesi hasmını yenmesi demektir. Maymunu omzuna alması,hırsızlık yapacağına yorumlanır. ... İslami Rüya Tabirleri

Maymun

Büyük Rüya Tabirleri

İbn-i Sirin: Maymun; hilekar bir düşmana…

İtaatkar bir maymuna bindiğinizi görmek; düşmanınızı alt edeceğinize…

Maymunla savaştığınızı ve onu yendiğinizi görmek; hastalığa yakalanıp tekrar iyileşeceğinize işarettir.

Kirmani: Maymun öldürmek; düşmanı alt etmeye…

Maymun eti yemek; bir sıkıntıya veya rahatsızlığa…

Birinin size maymun hediye ettiğini görmek; düşmanlığını dışa vuracak kişiye işarettir.

Cabir Mağribi: Maymun öldürmek; bir hastalığa yakalanıp çabucak iyileşeceğinize…

Dişi maymun görmek; büyücü ve bozguncu bir kadına…

Evinize maymun geldiğini görmek; size büyü yapılacağına…

Maymunun sizinle konuştuğunu görmek; eşinizin size karşı saygısız davranışlarda bulunacağına…

Maymunun sizi ısırdığını görmek; hastalığa yakalanacağınıza veya eşinizden fena söz işiteceğinize…

Maymunun bir şey yediğini veya size bir şey verdiğini görmek; malınızı ev halkı için harcayacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Maymun görmek; çevrenizde dalkavuk insanlar olduğuna ve bunlara gereksiz yere güveneceğinize…

Bir maymunun ağaca tırmandığını görmek; aşk hayatınızda mutlu olacağınıza işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri

Maymun

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Mağlup düşmana, hilekar ve sihirbaza, her türlü ayıbı bulunan adama, zulme ve haddi aşmaya, isyan ve bununla birlikte gelecek gazaba, büyük günah işleyerek elindeki nimetleri yitirmiş adama; Maymun bazen yahudiye yahut yahudi tıynetinde olan kimseye; Mayymun eti yemek yoksulluk ve ihtiyaca yahut yeni bir elbise edinmeye, Maymunla kavga etmek hastalanmaya, ona galip gelmek hastalıktan iyileşmeye, Maymunla cinsi münasebette bulunmak günah işlemeye, Maymunun yanından uzaklaşıp gitmesi düşmana galip gelmeye, Maymunun ısırması bir kimseyle aralarına husumet girmesine, Maymuna binmek düşmanı kahretmeye, Maymunu omuzuna yahut kucağına almak şerre, hile ve hırsızlık yapmaya, İri cüsseli büyük maymun kendini halka sevdirmeye, çıkar için halka yaltaklık etmeye;yanılma yahut unutmaya, Maymuna dönüştüğünü görmek günah işlemeye, zina yapmaya; Maymun oynatıcısı hilebaza, şerli oyunlara delalet eder. İnsanın rüyasında maymun görmesi; çok ahlaksız, yani ayıbın her türlüsü kendisinde mevcut bir kimseye işarettir. Maymun görmek, büyük günahlar işlemeye; maymunun yanından kaçıp gittiğini görmesi düşmanına üstün gelmesine işarettir. Maymun yavrusu görmesi, sihirbazlıktan gelir temin edeceğine; maymunu omzuna alması, onun bir evden mal çalarak çıkmasına işarettir.

Rüyada maymun görmek; çok ahlaksız bir kimseye yorumlanır. Maymun görmek, büyük günahlar işlemek demektir. Maymunun yanından kaçıp gittiğini görmesi hasmını yenmesi demektir. Maymunu omzuna alması, hırsızlık yapacağına yorumlanır. Maymun, hastalığın ve şanssızlığın işaretçisidir. Sahte bir arkadaşınız size kötülük| yapmaya çalışabilir.

Dikkat edin.

Aklına estiğini yapan, sinsi, geveze, sevimli, güvenilmeyecek bir ahbaptır.

Rüyada maymun görmek, hile. gaddar, melun. Irak bir düsmanla tabir olunur. Maymuna bindiğini gören, düsmanindan üstün gelir. Maymun ile güreserek onu yendiğini gören, hasta olur ve sonunda iyilesir.

Eğer maymun onu yener ise hastaliktan kurtulamaz. Yahut vücudunda ömür boyu kalacak bir iz alir. Maymun eti hastalik ve mihnettir.

Bir maymunun rüya sahibinin kisrağına bindiğini görmesi karisi ile bir Yahudinin kötü bir münasebetine işarettir.

Danyal aleyhisselama göre; rüyada erkek maymun, gaddar, müfsit ve aldatici bir erkekle ve disi maymun ayni vasifta bir kadın ile yorumlanır. Kendisine bir maymunun bir sey verdiğini gören, ailesi için mal ve para biriktirir.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre; rüyada maymun, büyük günah isleyen bir adamdir. Kirmani'ye göre; Allah'ın (C. C) nimetlerini inkar ve küfreden insan ile tabir olunur. Maymun eti keder, eti yemek hastaliktir.

Rüyasında kendisine bir maymun hediye edildiğini gören, hirsizlik eder veya rüsvet alir.

Arkasinda veya omuzlarinda bir maymun görenin evinden bir sey çalinir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada maymun görmek, kendisinde her türlü ayip bulunan bir adama işarettir.

Rüyada maymunla kavga edip ve ona galip geldiğini gören kimse, hastalanir, sonra iyilesir.

Eğer maymun o kimseye galip gelse, o kimse hastaliga yakalanir.

Bazi tabirciler maymun, büyük günah isleyen bir adama işarettir, dediler.

Rüyada bir maymunla cinsi münasebette bulundugunu görse, bir günah isler.

Rüyada bir hastaliktan dolayi ilaç için maymun etini yediğini gören kimse, o hastaliktan kurtulmaz. Maymunun yanindan savusup gittiğini gören kimse, düsmanina galip gelir. Maymun eti yediğini gören kimse, yeni bir elbise alir.

Bir kimse maymunun kendisini isirdiğini görse, o kimse île bir kisi arasinda düsmanlik meydana gelir. Maymun, hilekar, sihirbaz bir kimsedir. Maymun hastaliga işarettir.

Rüyada maymun avladiğini gören kimse, sihirbaz kimselerden faydalanir. Maymun maglup bir düsmandir.

Rüyada bir maymuna bindigim, onu diledigi gibi kullandiğini gören kimse, düsmanim kahreder.

Bir kimse rüyada maymun etinden yediğini görse, o kimseyi siddetli bir keder veya ölüme yaklastiran bir hastalik tutar.

Bir kimse rüyada kendisine bir maymun bagislandiğini görse, o kimseye galip gelecek bir düsmana işarettir. Kendisine bir maymun bagislandiğini gören kimse, aldigi bir emanete hiyanet eder.

Rüyada bir maymunu omuzuna almis gören kimse, hirsizlik yapar. Maymun, isledigi büyük bir günahtan dolayi nimeti elinden gitmis bir adamdir.

Rüyada kendisinin maymuna dönüstügünü gören kimse, sihirbazlik sayesinde mali çogalir. Maymun görmek, zulüm ve haddi asmaya, masiyete ve Allah (C. C. ) 'in gadabim icabettiren fenaliklarda bulunmaya işarettir.

Bazen de maymun görmek, yahudiye; maymunun etini yemek de fakirlik ve ihtiyaca işarettir. Maymun görmek, nimeti elinden alinmis fakir ve mahrum bir kimseye işarettir. Hastalığın ve şanssızlığın işaretçisidir. Sahte bir arkadaşınız size kötülük yapabilir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Maymuncu

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada maymuncuyu görmek oyunla mesgul olan kimseyi görmek maymuncuyu görmeye delalet ettigi gibi taaccüp edilecek serlere ve oyunlara delalet eder. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Maymuncuk

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada maymuncuk görmek çok kısa bir süre sonra merak ettiğiniz bir konuyu öğreneceğinize yorumlanır. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Maymuncuk

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada maymuncuk görmek çok yakında merak ettiğiniz bir konuyu öğreneceğinize ve bu konudaki merakınızı tatmin edeceğinizin işarettir.

Rüyada maymuncuk görmek çok kısa bir süre sonra merak ettiğiniz bir konuyu öğreneceğinize yorumlanır. Kişinin çok önemli bir sorununu çözeceğine işaret eder.

Rüyada maymuncuk görmek çok yakında merak ettiğiniz bir konuyu ögreneceğinize ve bu konudaki merakinizi tatmin edeceğinizin işarettir. ... Rüyalar ve Yorumları


Benzer Aramalar