Kendini Asmak | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Asmak


Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Hz. Danyal (a.s): Bir hakimin sizi asmalarını emrettiğini görmek; söz sahibi birinden yana makam elde edeceğinize, ama dini inancınızın zayıflayacağına…

Asıldığınız sırada halkın sizi seyrettiğini görmek; izleyen insanların sayısınca saygınlık kazanacağınıza…

Sizi asmak için bir grubun bir araya geldiğini görmek; o topluluğa hükmedeceğinize...

Yaşlı bir yabancının sizi astığını ve kimsenin bu sahneye bakmadığını görmek; akrabalarınıza büyüklük etme hevesinizin olduğuna, ancak kimsenin size itaat etmeyeceğine işarettir.

Cabir Mağribi: Asıldığınız sırada darağacının ipinin koptuğunu ve yere düştüğünüzü görmek; sahip olduğunuz makamı kaybedeceğinize işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada anarsistlerle savastiğini gören kimse, dinine veya anne babasina yardım eder ve hanimini kiskanir.Bir kimse rüyada anarsistlerden görse, o kimsenin mürted olmasindan veya dinine muhalefet etmesinden yahut itaat edilmesi gereken kimseye itaat etmemesinden ya da namazi terketmesinden korkulur. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyalar ve Yorumları

Bir kimsenin rüyada denizde savaştığını görmesi, korkaklığa, tehlikeli işlerde bulunmaya, iki düşman arasında kalmaya (ki biri deniz öbürü düşman) tazminat altında bulunmaya delâlet eder.

Bu rüya, bazı kere de denizden ve denizin delâlet ettiği bir kimseden rızık talep etmeye alâmettir.... Rüyalar ve Yorumları

Rüyaların Anlamı

Rüyada denizde savasmak fakirlige, korkakliga, tehlikeli islerde bulunmaya, iki düsman arasinda kalmaya, tazminat altinda bulunmaya veya denizden rizik talep etmeye işarettir. ... Rüyaların Anlamı

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Faka bastığını görmek mizacına uygun olmayan bir kadınla evlenmeye, hastalanmaya, hapse girmeye, malının rehin alınmasına yahut çocuğu olmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Tuzak.) ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyalar ve Yorumları

Kişi sevdiği biriyle kucaklaşırsa ona kavuşur, iyi söz duyar, evlilikle ilgili kısmeti artar.... Rüyalar ve Yorumları

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kişinin rüyada bir başkasının boynuna sarıldığını görmesi, uzun ömre delâlet eder. Yine rüyada bir kimse ile kucaklaşmak, güzel konuşmaya ve güzel cevap vermeye işarettir.

Bazı kere de kucaklaşmak, dostluğa, yolculuğa, sefere çıkmış birinin tekrar avdet edeceğine, üzüntü ve kederlerin gitme sine delâlet eder.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyalar Kitabı

Rüyada bir dostunu kucakladığını veya onunla el sıkıştığını görmek, zafer ve muhabbete delâlet eder. Kirmanı demiştir ki: Rüyada ölü veya diri bir kimsenin kendisini kucakladığını görmek, çok yaşamaya ve uzun ömre delâlet eder.

Rüyada düşmanı ile kucaklaştığını görmek, onunla aralarının düzeleceğine ve sulha işarettir.... Rüyalar Kitabı

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada bir kimse ile kucaklaştığını görmek, kucaklaştığı miktarca o kişi ile anlaşmaya ve o nisbette aralarında sevgiye delâlet eder.

Rüyada bir ölü, bir kimsenin boynuna sarılsa ve onu kendine doğru çekse, bu rüya, o kimsenin ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir kadınla kucaklaştığını görmek, âhirete ait ve lüzumlu olan şeyleri terk ederek sadece dünyaya ait şeylere meyletmesine delâlet eder.... İslami Rüya Tabirleri

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada bir kimseyi kucakladığınızı görmek düşmana galip gelmeye, kucakladığınız insanla aranızda oluşacak sevgi ve şefkate işaret eder. Uzun ömürlü olmaya, barışa, kayıp olan kimsenin bulunmasına işaret eder.

Rüyada bir kadınla kucaklaşan dünyayı dalar ve ahreti unutur, düşmanla kucaklaşmak aralarındaki dargınlığın sona ermesine ve barışa, gurbette olan birisiyle kucaklaşmak onun vatanına döneceğine, ölmüş birisiyle kucaklaşmak ömrün uzun olmasına işaret eder.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Biriyle kucaklaşmak sevgi ve muhabbete, anlaşma ve kaynaşmaya, Bir kadınla kucaklaşmak, ahiretin değil de, dünyanın kazanılmaya çalışılmasına, Bir ölü ile az bir süre kucaklaşmak uzun ömre delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sarılmak.) ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bir kimsenin rüyada para bastığını görmesi, eğer ehil ise bir şehre vali olmasına alâmettir.

Rüyada para basıcısını görmek, melikin emirlerini yerine getiren vekiline veya melikin sözcüsüne delâlet eder. Para basıcısını görmek, güzel konuşan ve hileli söz söyleyen kimseye de işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada para basıcısını görmek, namazlarını kılan ve kendisine bırakılan emaneti sahibine teslim eden bir kimseye işarettir.

Rüyada kalp para basanı görmek, çirkin söz söylemeye ve amelsiz boş söze delâlet eder.

Bazı kere de para basıcısını görmek, ressama, yazı sureti çıkarana, şiddet kullanarak ve döverek mal toplayan adama delâlet eder.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyalar Kitabı

Ehil olan kimsenin para bastığını görmesi üst düzey bir yöneticiliğe, diğerleri için memuriyete delalet eder. ( Fazla bilgi için Bakınız; Darphane.) ... Rüyalar Kitabı

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada bir malı, bir kısmeti paylaşmak iyilik yapmaktır.... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada beklemediğiniz bir durum karsisinda sasmak; hayret ettiğinizi görmek, beklenmeyen bir durumla karsilasacağiniza delalet eder.... İslami Rüya Tabirleri

İslami Rüya Tabirleri

Cafer Sadık: Rüyada savaş görmenin dört tabiri vardır:

1-Hayır ve bereket

2-Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sünneti

3-Zafer

4-Şifa

5-İtaat

6-Ganimet

Müellif: Allah yolunda savaştığınızı görmek; insanlara (maddi açıdan) ihtiyaç duymayacağınıza… [«Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk (imkan) bulur.»[162]]

Savaştan yüz çevirdiğinizi görmek; mal varlığınızı çocuklarınızdan veya akrabalarınızdan esirgeyeceğinize… [«Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız?»[163]]

Savaşa gittiğinizi görmek; üstünlük ve saygınlık elde edeceğinize işarettir. «Müminlerden, oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz.

Allah, malları ve canları ile cihadı edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik vaat etmiştir; ama mücahitleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.»[164]

Cabir Mağribi: Tek başınıza kafirlerle çarpıştığınızı görmek; düşmana karşı zafer elde edeceğinize ve helal rızk elde edeceğinize…

Kafirlerin saldırısına uğradığınızı görmek; rızk elde etme konusunda sıkıntı yaşayacağınıza…

Savaşta kafirlerin sizi öldürdüklerini görmek; ömrünüzün uzayacağına ve helal rızk elde edeceğinize işarettir. «Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın.

Bilakis onlar diridirler; Rableri yanında rızklara mazhar olmaktadırlar.»[165]

Çağdaş Ulema: Savaş görmek veya savaşmak; düşmanlık, nefret ve kıskançlığa…

Savaş meydanında savaşmak; bir faciayla karşılaşacağınıza ve kurtulacağınıza…

Savaş meydanı görmek; kendinizi zor bir işe hazırlayacağınıza...

Savaş oyunu izlemek; başkalarının üzüntülerine sevineceğinize işarettir.

... İslami Rüya Tabirleri

Büyük Rüya Tabirleri

İbni Sirin'e göre; rüyada fi sebilillah (Allah rizasi için) savasanin gerek kendi hali ve gerek ev halkinin hali dogruluk gösterir.

Rizki genisler ve parasi artar. Savastan kaçtiğini görmek, ev halkina. özellikle karisina sefkat ve merhametinin azliğına delalet eder. Kirmani'ye göre; rüyada savasa gidip düsmana galip geldiğini görmek, fazilet ve san kazanmaya; bir memleket halkinin savasa katildiklarini görmek, muradi her ne ise yerine geleceğine ve düsmana üstün gelineceğine işarettir.

Cabir'ül Magribiye göre; yalniz basina düsmanla dövüstügünü görmek, zenginlige; düsmani yendiğini görmek, helal rizka; savastiğini ve düsmanin üstün geldiğini görmek, rizkinda darliga; bir rivayete göre geçim tedarikinde zorluk çekmeye; savasta düsmanlari tarafindan öldürüldügünü görmek, feraha ve sevince, helal rizka, uzun ömre; gazilerle beraber savaca gittiğini görmek, hayra; savastan sonra memleketine döndügünü görmek, saglik ve selamete, muradinin olmasina; sevinç ve mutluluga; eğer rüya sahibi gurbette ise, selametle vatanina döneceğine; eğer hasta ise iyileseceğine delalet eder.

Cafer'i Sadik'a göre; rüyada savasmak alti sekilde yorumlanır; Menfaat, sürineti ihya etmek, düsman üzerine zafer, hasta için saglik, büyüklere itaat, ganimet.

Abdulgani Nablusi'ye göre; rüyada savasmak, ev halkinin geçimlerinin saglanmasi için acele etmek ve Allah'i '(C.C.) anmakla tabir olunur.

Bir rivayete göre de, rüyada savastiğini görmek, rizka ve mutluluga erismege işarettir. Savasa gittiğini görmek ganimete, ahirette yüksek bir dereceye ulasacağına delalet eder. Silahi ile savasa gittiğini görmek, dünyada her cihetçe dinine bagli olduğuna ve bütün seriat emirlerini yerine getirdiğine delildir.

Bütün insanlarin savasa katildiklarini görmek, zafer kazanacaklarina; tek tek ellerindeki kiliçlari ile düsman üzerine yürüyüp onlarla savastiklarini görmek, o memleket halkinin refah ve mutluklari için yasayacaklarina işarettir.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Cafer Sadık: Rüyada selam vermenin dört tabiri vardır:

1-Emniyet

2-Mutluluk

3-Baht

4-Maddi menfaat

İbn-i Sirin: Bir dostunuzun size selam verdiğini görmek; düşmanınızın sizinle barışacağına…

Hiç tanımadığınız bir kimsenin size selam verdiğini görmek; bir yabancının sizinle arkadaş olacağına…

Yaşlı ve tanıdık birinin size selam verdiğini görmek; güzel bir kadınla evleneceğinize işarettir.

Kirmani: Aranızda ticari ortaklık olan bir kimsenin size selam verdiğini ve selamını aldığınızı görmek; bu ortaklığın kalıcı olmayacağına işarettir.

Cabir Mağribi: Bir kadının size selam verdiğini görmek; biri vesilesiyle sevineceğinize…

Yaşlı ve tanıdık bir kadının size selam verdiğini görmek; bahtınızın açık olacağına…

Namazda olduğunuzu ve sol elinizle selam verdiğinizi görmek; işlerinizin karmaşık bir hal alacağına işarettir.

... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bakınız; Yüz, Yüz Ekşitmek.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bakınız; El Sıkışmak.

Rüyada tokalasmak, faydaya, alis veris yapmaya ve hayir tarafim tutmaya işarettir. Sikinti içinde bulunan bir kimsenin rüyada birisi ile tokalasincasi o kimsenin hal ve durumunun islah edilmesine işarettir.... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada birileriyle uğraşmak onlarla mücadele etmek düşmanına galip gelmeye işarettir.... Rüyalar ve Yorumları

Rüyaların Anlamı

Rüyada biri ile ugrastiğini görmek, görülen cinslere göre degisen tabirlere ugrar.

Adam. hayvan, cin ve seytan gibi seyler arasinda olursa hücum eden üstün gelir. Yani bir hayvan veya cinle ugrastiğini gören, eğer kendisi saldirmissa düsmanina üstün gelir.

Bu ugrasi iki adam arasinda ise, saldiran yeniktir.

Rüyasında bir adamin üzerine hücum ettiğini gören düsmanina yenik düser.... Rüyaların Anlamı

İslami Rüya Tabirleri

Uzaklaşmak rüyaları olduğu gibi çıkar.... İslami Rüya Tabirleri

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada zevcesiyle vedalaştığını görmek, onu boşamaya işarettir.

Arkadaşlarıyla veda ettiğini görmek, ölüme veya onlardan uzaklaşmaya delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, zevcesini boşamaya, hastanın ölümüne, yahut bir mekândan diğer bir mekâna göç etmeye veya bir sanattan diğer bir sanata intikal etmeye alâmettir. Yine rüyada vedalaşmak, iki ortağın birbirlerinden ayrılmasına, valinin azline ve tüccarın zarara uğramasına delâlet eder.

Evlenmek muradında olan bir adamın rüyada vedalaştığmı görmesi, o evlenmenin batıl olacağına delâlet eder.

Rüyada hastanın dostlarıyla veya ailesiyle vedalaşması, ölümüne alâmettir.

Bazı kere de vedalaşmak, sevgi ve dostluğa delâlet eder. Çünkü dostlar birbirleriyle vedalaşırlar.... Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada vedalaşmak ayrılığa yorumlanır.... Rüyalar ve Yorumları

Rüyaların Anlamı

Rüyada birisiyle vedalaşan, gerçekten birilerinden ayrılır. Vedalaşırken ağlamak kötü olayların sona erdiğini bildirir. ... Rüyaların Anlamı

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Hastanın şifa bulmasına, sevgi ve dostluğa; Vedalaşmak kendine ait olan şeyden ayrılmaya, yolculuğa, ağlamaya, iş ve meslek değiştirmeye, Veda etmek bazen ölmeye, ortaktan ve eşten ayrımaya, bazen de ayrıldığı dost ve işene dönmeye delalet eder.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada sevdiğiniz bir insanla temas kurup ona yaklasmak istemeniz, bir isiniz hususunda bir ticarethane, bir banka veya ailevi bir isiniz için bir resmi daire ile iliskisi bulundugunu gösterir.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada yaşmak görmek, mal, servet ve zenginliğe delâlet eder.

Bekâr kimsenin yaşmak görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.

Rüyada yüz örtüsü görmek, ilme, ömrü uzun bir kız çocuğuna ve aile saadetine delâlet eder.... Rüyalar ve Yorumları


Benzer Aramalar