Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Allame Meclisi

Rüyada bir eğere mâlik olduğunu görmek, hanıma ve izdivaca delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada eğerin altına konan keçeyi görmesi: Üzüntü, keder, zahmet ve meşakkatin gitmesine işarettir.

Rüyada bir eğer örtüsüne mâlik olduğunu görmek, mülk ve menfaate delâlet eder.

Bazı kere de, eğer örtüsü; hizmetçi, mal, menfaat ve kadına delâlet eder.

Rüyada bindiği hayvanın eğerini çıkardığını görmek, hanımı ile kendi arasında ayrılık zuhur edeceğine işarettir.

Rüyada at üzerinde bir eğer olduğunu görmek, şeref, izzet ve büyüklüğe delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada eğer görmek, iffetli, güzel ve zengin bir zevceye delâlet eder.

Eğere bindiğini görmek, menfaat ve kazançtır.

Nablûsi demiştir ki: Bir kimse rüyada kendisinin bir eğere bindiğini görse, artık o kişi her işinde zafere erişir ve bütün işlerinde galip olur.

Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslam Alimi

Bir kimsenin rüyada kendisine bir eğer örtüsü geldiğini görmesi, mülke ve menfaate delâlet eder.

Bazı kere de eğer örtüsü mal, hizmetçi veya bir kadına işarettir.

Rüya Yorumlama Sanatı | Ulema

Rüyada bir eğere binmek her işinde başarıya ulaşmaya işaret eder.

Rüyada bindiği eğerin yırtık olduğunu görmek rüya sahibinin eşi ile arasının açılacağına yorumlanır.

At üzerinde eğer görmek makam ve şerefe, eğer satın aldığını görmek zengin birisiyle evlenmeye ya da mirasa kavuşmaya işaret eder.

Eğerin kırıldığını gören, eşini kaybeder veya hasta olur.

Eğerinin zayi olduğunu gören, eşinden ayrılır.

Cabir-ül mağribi’ye göre; rüyada eğer, namuslu, güzel ve zengin bir eşe delalet eder.

Eğere binmek kazançtır.

Bir eğer, üstüne bindiğini gören, her işinde başarılı olur, yükselir.

Rüyada atının geminin kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, şerefinin noksan olduğuna işarettir.

Ağzında at gibi bir gem olduğunu görmek tövbeye yorumlanır.

Bu kişi fena sözden şiddetle kaçınmalıdır. Hizmetçinin ağzında gem olduğunu görmek, terbiye ile yorumlanır.

Birisinin ağzına gem vurduğunu görmek, ona terbiye ve edep öğretiyor manasına gelir.

Cafer-i Sadık’a göre; rüyada gem görmek üç şekilde tabir edilir: şeref, susmak ve terbiye.

Rüyalar ve Yorumları | Muabbir

Bakınız; Eyer.


Eğer | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Eğer


Değer

İslami Rüya Tabirleri

Rüyasında bir şeye değer biçen kimse, bir yakınıyla ilgili karar vermek zorunda kalır. ... İslami Rüya Tabirleri

Değer Verilmek

Büyük Rüya Tabirleri

Kişiye değer verilmesi itibar kaybına delalet eder. ... Büyük Rüya Tabirleri

Değerli Olmak

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada görülen degerlilik, asagiliktir.

Bir kimse rüyada kendisinin degerli görse, hor görülür. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Eğer Ve Gem

Rüyaların Anlamı

At üzerinde eğer görmek seref ve büyüklük işaretidir.

Bir eğer aldiğini veya birinin kendisine verdiğini gören, zengin bir kadınla evlenir veya eline bir mirastan çok miktar-la para ve mal geçer.

Egerinin kirildiğini gören, esini kaybeder veya hasta olur.

Egerinin zayi gören, esinden ayrilir.

Cabir ül-Magribi'ye göre; rüyada egerinin kiymetli taslarla süslü gören, bir kadın yüzünden zengin olur.

Egerinin altin veya gümüsle bezeli görenin esi kibirli ve kendisini begenir ve dine karsi da kayitsiz olur.

Egeri süslü degilse, rüya bu-nun aksi ile yorumlanır.

Ebu Said El-Vaiz'e göre ; Rüyada eger, namuslu, güzel ve zengin bir ese delalet eder.

Egere binmek kazançtir.

Bir eger, üstüne bindiğini gören, her isinde basarili olur, yükselir.

Rüyada atinin geminin kirildiğini veya zayi görmek, serefinin noksan olduğuna işarettir.

Agzinda at gibi bir gem görmek, tövbeye yorumlanır.

Bu kisi fena sözden siddetle kaçinmalidir. Hizmetçisinin agzinda gem görmek, terbiye ile yorumlanır.

Birinin agzina gem vurdugunu görmek, ona terbi-ye ve edep ögretiyor manasina gelir.

Cafer-i Sadik'a (RA) göre; rüyada gem görmek üç sekilde tabir edilir: Seref, susmak ve terbiye.

Bir baska rivayete görede: Bir kimse rüyada egere sahip görse evlenir.

Rüyada görülen eger, hayvan sirtinda olmazsa hanimina işarettir.

Bir kimse rüyada kendisine ait egere bir köpek ve domuzun yahut da bir esegin bindiğini görse günahkar bir kimsenin onun hanimina hainlik etmesine işarettir.

Eger, hayvana, yahut devlet baskanina ya da asil ve zengin bir hanima işarettir.

Bazi tabirciler, eğer maldir, dediler.

Bir kimse rüyada kendisinin bir egere bindiğini görse o kimse her isinde zafere erisir ve bütün islerinde galip gelir.

Bindigi hayvanin egerim çikardiğini görse, hanimi ile kendi arasinda ayrilik meydana gelir. Yahut o kimse hanimim bosar ya da hoslanmadigi ve kötü gördügü bazi seylere girer. ... Rüyaların Anlamı

Taşlar, Değerli Taşlar

Büyük Rüya Tabirleri

Allame Meclisi: Değerli taşları görmenin tabiri şöyledir:

Elmas veya zebercet; saygınlık elde edeceğinize…

Firuze; murada ereceğinize…

İnci; çocuk sahibi olacağınıza veya hizmetkar istihdam edeceğinize…

Lal (sarı yakut) ; malınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Necef incisi; sonsuz saadet elde edeceğinize…

Sarı ve beyaz akik; erkek çocuğunuz olacağına…

Yakut; mal varlığınızın artacağına ve çocuk sahibi olacağınıza…

Zümrüt; murada ereceğinize ve işlerinizin iyiye gideceğine işarettir.

Çağdaş Ulema: Değerli taş görmek; vesvese içinde olacağınıza…

Değerli taş satın almak; zarar edeceğinize…

Birinin size değerli taş hediye ettiğini görmek; servetinizin çoğalacağına…

Değerli taşa sahip olmak; gurur duyacak bir iş yapacağınıza…

Değerli taş taşımak; kibre…

Değerli taş bulmak; fakirliğe…

Değerli taş kaybetmek; rezilliğe…

Değerli taş satmak; maddi durumunuzun düzeleceğine işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri


Benzer Aramalar