Çürümüş Sofra | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Çürümüş Sofra


Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kişinin rüyada yemek sofrası görmesi, nimete, rızka, davete icabet etmeye ve refah içinde yaşamaya, düşmana galip gelmeye ve yüksek mertebeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir. Sofranın kaldırılması ganimetin bitmesidir.

Rüyada sofra üzerinde bulunan bir veya iki türlü yemek, rüya sahibi ve çocukları için rızka delâlet eder. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına işarettir.

Rüyada sofranın kalktığını görmesi, rüya sahibinin ömrünün tükenmesine alâmettir. Yine rüyada görülen sofra, ona malik olan veya ondan yiyen kimse için geçime ve yiyecek şeyler için yemeye delâlet eder.

Rüyada bir sofra üzerinde oturduğunu görmek, iyi ve cömert bir kimse ile sohbet etmeye işarettir. Çünkü sofra, iyilik yapan ve cömert bir adam ile tâbir edilir.

Rüyada sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk-çocuğun çok olmasının işaretidir.

Rüyada sofra üzerinde birbirine zıt gibi şeyin bir araya gelmesi, harbe ve kıtale delâlet eder.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyalar Kitabı

Rüyada sofra görmek mutluluğa, sevince, sıkıntılardan kurtulmaya, cömert kişiye ve sadık dostlara işaret eder. Sofra etrafında kalabalık görmek çoluk çocuğunuzun çok olacağına işaret eder. Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir kazançtır. Sofranın kaldırılması kazancın bitmesidir. Sofra iyilik yapan cömert bir adamdır.

Rüyada sofra üzerinde oturduğunu gören kimse, iyi ve cömert bir adamla sohbet yapar. Sofra üzerinde bulunan bir veya iki çeşit yemek, rüya sahibi ve çocuklan için rızıktır. Sofradan çokça yemesi rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına yorumlanır. Sofra bir şehir veya bakımlı bir köyün işleri hakkında kendisinde yardımcıya ihtiyaç duyulan bir müşavire tabir edilir. Sofra düşmanların birbirleriyle karşılaştığı harp meydanıdır. Onların yemeleri ise herkesin kendisinin hayatta kalmasını tahayyül ederek ellerinde bulunan şeylerle birbirine vurmalarına işaret eder.

Rüyada sofra bezi görmek ise büyük bir memlekete yolculuğa çıkmağa yorumlanır.

Bazı tabirciler, rüyada sofra bezi bulmak, bulan kimse için genişliğe ve rahatlığa delalet eder. Çünkü sofra bezi yemeğin adamlarındandır.... Rüyalar Kitabı

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada sofra görmek, sevinmek ve mutlu olmak anlamındadır. Sofra bezi görmek uzun sürecek bir yolculuğaçıkacağınız ve rahata yorumlanır. ... İslami Rüya Tabirleri

Büyük Rüya Tabirleri

Cafer Sadık: Rüyada sofra görmenin dört tabiri vardır:

1-Kadın

2-Hizmetkar

3-Yolculuk

4-Geçim.

Donatılmış sofra görmenin ise beş tabiri vardır:

1-Hazır ganimet

2-Yücelik

3-Dini inançta sağlamlık

4-İşlerde düzen

5-İzzet ve mutluluk

Allame Meclisi: Bir cenaze sofrası görmek; öncü bir şahsiyet olacağınıza, saygınlık kazanacağınıza, gelir elde edeceğinize ve adınızdan saygıyla söz edileceğine…

Aynı rüyada sofrayı eski görmek; üzüleceğinize işarettir.

İbn-i Sirin: Yeni bir sofraya sahip olduğunuzu görmek; mal ve nimet bulacağınıza…

Üzerinde ekmek olan bir sofraya oturduğunuzu ve o ekmeklerden yediğinizi görmek; ekmek miktarınca ganimet elde edeceğinize işarettir.

Kirmani: Sofra görmek; kazançlı bir yolculuğa işarettir. Gördüğünüz sofra ne kadar donatılmış bir sofraysa, yolculuktan elde edeceğiniz gelir de bir o kadar fazla olacaktır.

Yemek yemeden kurulu sofrayı toplamak; hastalığa veya işsizliğe işarettir.

Cabir Mağribi: Donatılmış sofra, dini inancın sağlamlığına ve hayra yorulur.

Yemek yemeden sofrayı kaldırmak; üzüntü ve sıkıntının giderileceğine…

Sofraya oturduğunuzu ve çok fazla yemek yediğinizi görmek; ömrünüzün uzayacağına…

Sofrada üç çeşit yemek olduğunu görmek; size ve çocuklarınıza rızk ulaşacağına işarettir. «Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir ayet (mucize) olsun.

Bizi rızıklandır; zaten sen, rızk verenlerin en hayırlısısın.»[186]

... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Nimete, davete icabet etmeye, refah ve mutlulğa, cömert kimseye, Sofra bezi büyük bir ülkeye yolculuk yapmaya, bu yolculuktan feyiz ve bereket meydana gelmesine yahut genişliğe ve rahatlığa delalet eder.

Rüyasında sofra gören, sevinecek ve neşelenecek demektir. Sofra bezi büyük bir sefere, yolculuğa, rahata işarettir.

Rüyada sofra görmek, sevinmek ve mutlu olmak anlamındadır. Sofra bezi görmek uzun sürecek bir yolculuğa çıkacağınız ve rahata yorumlanır.

İnsanın özel yaşamını, aile durumunu, insanın sağlığını, iş hayatını belirler.Üzerinde yemek hazırlanmış sofra görmek, hayır ve menfaat ve nimete yorumlanır.

Bazılarına göre; sofra görmek; ferah, intizam ve idareye delalet eder.

Rivayete göre üzerinde çeşitli yemekler bulunan bir sofra görmek kendi ve ailesi için rızk ve kısmet geleceğine işarettir.

Bir başka rivayete görede: Rüyada sofra görmek, nimete, davete icabet etmeye ve refah içinde yaşamaya, düşmana galip gelmeye işarettir. Ondan yenen şey de tabirce muteber tutulur. Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir. Sofranın kaldırılması ganimetin bitmesidir. Sofra, iyilik yapan cömert bir adamdır.

Rüyada sofra üzerinde oturduğunu gören kimse, iyi ve cömert bir adamla sohbet yapar. Sofra üzerinde tertemiz yufkalar ve güzel yemekle bulunduğunu görse, bu rüya dost ve arkadaşlarının, dostluk ve sevgilerinin çokluğuna yufka ve yemeğin azlığı da onların dostluklarının azlığına işarettir Her yufka bir dostluktur. Sofra üzerinde bulunan bir veya iki çeşit yemek rüya sahibi ve çocukları için riziktir. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinir yediği miktarda ömrünün uzun olmasına işarettir. Sofranın kalktığır görmesi rüya sahibinin ömrünün tükenmesine işarettir. Sofra üzerinde görülen kalabalık, çolukçocuğun çok olmasına, sofra üzerinde birbirine zıt iki şeyin bir araya gelmesi, harbe işarettir.Sofra düşmanların birbirleriyle karşılaştığı harp meydanıdır. Sofra dine ve müşavire de işarettir.... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Bir kimsenin rüyada sofra bezi görmesi, büyük bir şehire yolculuk etmeye işarettir. Yine bir kişinin rüyada sofra bezi bulduğunu görmesi, genişliğe, rahatlığa, rızka ve nimete delâlet eder.

Bazı kere de rüyada sofra bezi görmek, Allahu Teâlâ tarafından gelecek ilahi feyze delâlet eder.... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada sofra bezi görmek, büyük bir memlekete yolculuga çikmaga işarettir.

Bazi tabirciler, rüyada sofra bezi bulmak, bulan kimse için genislige ve rahatliga işarettir. Çünkü sofra bezi yemek ve yemegin adabindandir. Sofra bezi yolculuk yapmaga ve Allah (C.C.) tarafindan meydana gelecek feyiz ve berekete işarettir.... Rüya Yorumlama Sanatı


Benzer Aramalar