civi

Büyük Rüya Tabirleri | Anonim

Bir ağaca yahut ağaçtan mamül bir şeye çivi çakmak evlenmeye, Çiviyi taş, beton vs. gibi şeylere çakmak olmayacak işe, eğer çivi katı cisme batarsa zor olanı başarmaya, Çok çivi güç ve çıkara ya da öfkeyi yenerek bakinleşmeye, Çivi bazen ara bulucuya, daargınların barışmasına, Bir yere çiviyle bir şey çakmak maksadın hasıl olmasına, Kendinin kulak veya başka bir organından bir yere çivilendiğini görmek aleyhte sözlenecek söze yahut hayret edlecek bir şeye delalet eder. Kişinin başkalarını aldatacağına işaret eder.

Rüyada çivi görmek bir kaç türlü yorumlanır.

Rüyasında çivi buldugunu gören bir kardes bulur. Yere çivi çaktiğini görenin kardesi evlenir.

Arkasina çivi çakildiğini görenin iyi huy-lu bir oglu olur ve adi dünyada meshur olur. Kirmani'ye göre ; rüyada çivi görmek din ve dünya islerinde sebata delalet eder.

Elinde demirden, bakirdan, altindan, gümüs-ten, dökmeden, kemikten veya agaçtan bir çivi ve onu bir yere çaktiğini gören, ya evlenir veya sadik bir dost edinir. Çaktigi çivinin yerinde kuvvetli ve saglam kaldiğini görmek, murada ermege, isteklerinin olmasina işarettir.

Bir tahtaya veya bir dire-ge bir çivi çaktiğini gören kötü ve yalanci bir kimseden sadik olmasini ister.

Cabir'ül-Magribi'ye göre ; rüyada görülen çivi demirden ise rüya sahibinin isleri aksi gider.

Eğer agaçtan veya kemikten ise kuvvete ve iyi hale delalet eder.

Elindeki demirden çiviyi bir yere çaktiğini görenin bir oglu olur.

Bu çocuk ilim ve hikmet tahsil eder.

Bir altin veya gümüsten bir çivi çaktiğini gören, zengin olur ve ti-caretle para kazanir.

Ebu Said El-Vaiz'e göre ; Rüyada çivi devlet büyügü ile tabir olunur.

Cafer-I Sadik'a göre: rüyada çivi, görmek dört sekilde yo-rumlanir: Kardes, evlat, sadik dost, evlenmek.

Bazi yorumculara göre: rüyada çivi buldugunu görenin bir ihtimale göre kardesi olur.

Duvara çivi çaktiğini gören, kardesiyle ayni yerde degilse birlesir ve beraber yasar. Yere çivi çaktiğini gö-renin biraderi izdivaç eder.

Arkasina çivi çakildiğini görenin oglu, taninmis bir adam olur.

Bir baska rivayete görede: Rüyada çivi görmek, devlet baskanina işarettir. Çivi görmek, ordu, asker, yardımci ve sayili paralara işarettir. Çivi, halkin islerine kavusabilmeleri için vasita olan bir adama işarettir. Çivi evlenmeye işarettir.

Bir seye çivi çaktiğini gören kimse, evlenir. Çok çivi kuvvet ve menfaata işarettir.

Rüyada çivileri görmek, kizginliğini gidermeye işarettir. Çivi, fesatçi bir toplulukla sohbet eden insanlara da işarettir.

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Cumhur

Kirmanî demiştir ki: Rüyada çivi görmek, din ve dünya şereflerinden sabır ve sebata delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada çivi görmesi, ordu, asker, yardımcı ve sayısı belli paralara delâlet eder.

Rüyada çivi görmek, emir ve melik ile de tâbir olunur. Yine çivi görmek, halkın işlerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama işarettir. Çivi rüyası, bekârlar için evlenmeye de delâlet eder.

Bekâr bir adamın rüyada bir yere çivi çaktığını görmesi, yakında evleneceğine alâmettir. Çok çok çiviyi bir arada görmek, kuvvet ve menfaata delâlet eder. Yine çivi rüyası, öfke ve kızgınlığı gidermek ile de tâbir olunur.

Bazı kere de çivi görmek, fesatçı bir cemaatla sohbet eden insanlara delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r. a) demiştir ki: Rüyada çivi görmek dört vech ile tâbir olunur: a) Kardeş, b) Evlât, c) Sâdık dost, d) Evlenmek.

İslami Rüya Tabirleri | İslam Uleması

Cafer Sadık: Çivi görmenin dört tabiri vardır:

1-Kardeş

2-Evlat

3-Dost

4-Evlilik

Müellif: Çivi; kardeşe…

Duvara çivi çakmak; kardeşinizin tutuklanacağına…

Çiviye ip bağladığınızı görmek; kardeşinizin biriyle yakınlık kuracağına işarettir.

Kirmani: Herhangi bir şeyin üzerinde çivi olduğunu görmek; dünya ve ahiret saadetine…

Bir duvara veya direğe çivi çaktığınızı görmek; nifak ehli biriyle dost olacağınıza…

Bakır çivi görmek; kötüye…

Demir çiviniz olduğunu görmek; size saygınlık kazandıracak bir çocuğunuz olacağına…

Yere çivi çaktığınızı görmek; kazançlı bir iş yapıp zengin olacağınıza işarettir.

Çağdaş Ulema: Çivi görmek; ciddiye almanız gereken bir düşmanınız olduğuna…

Çivi çakmak; bir rakibinizin davranışından dolayı ciddi bir zararla karşılaşacağınıza…

Çiviyi eğri çakmak; düşmanınızın planlarını etkisiz hale getireceğinize işarettir.

Rüyalar Kitabı | Müellif

Rüyasında çivi gören kimse din ve dünya işlerinde gayret gösterip mükafatını görendir.

Rüyadaki çivi demirden ise rüya sahibinin işleri ters gider, çivi tahtadan ise rüya sahibi işlerinde muvaffak olur.

Rüyasında çivi gören bekar ise evlenir, samimi dost bulur, kendisine uzun süre kalacak misafir gelir.

Rüyada görülen çivi emir veya halifedir. Çivi görmek, ordu, asker, yardımcı ve sayılı paralarda işaret eder. Çivi, halkın işlerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama delalet eder.

Bir şeye çivi çaktığını gören kimse, evlenir. Çok çivi kuvvet ve menfaate işarettir.

Rüyada çivileri görmek, kızgınlığını gidermeye delalet eder. Çivi, fesatçı bir toplulukla sohbet eden insanlara da işaret eder.


Çivi Görmek | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Çivi


Çivilemek

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada çivi ile çivilendiğini görenin hayrette kalmasina ve halinin perisan olmasina, yahut da onun için kötü bir söz söylemesine işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Cıvıltı

Rüyalar Kitabı

Rüyada kus civiltisi mutlulukla tabir olunur.

Rüyada kus civiltisi isitmek, sevdiklerine kavusmakla yorumlanır. ... Rüyalar Kitabı

Çivit

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Bir kimsenin rüyada çivit görmesi veya çivit ile bir şeyi boyaması, üzüntü, keder ve gama delâlet eder.

Rüyada çivit yediğini görmek, hastalık ve âfete delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Çivit

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada çivit görmek hayra yorumlanmaz.

Rüyada çamaşır çiviti gören kimse gam ve kedere uğrar. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Çivit

Rüyalar ve Yorumları

Hz. Danyal (a. s): Rüyada çivit renginde bir şey görmek veya çivide sahip olmak; üzüntü ve sıkıntıya…

Çividinizin kaybolduğunu görmek; üzüntüden kurtulacağınıza…

Elbisenizi çivitle boyadığınızı veya çivit yediğinizi görmek; musibete uğrayacağınıza işarettir.

... Rüyalar ve Yorumları

Çivit

Rüyaların Anlamı

Rüyada çivit görmek ve çivitle boyanmak, gam ve kedere, çivit yemek hastalik ve afete yorumlanır. ... Rüyaların Anlamı

Çivitotu

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Müellif: Kendinize ait bir arazide bol miktarda çivitotu olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Yerden çivitotu koparıp attığınızı görmek; üzüntüden kurtulacağınıza…

Eşinize çivitotu verdiğinizi görmek; ayrılığa işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi


Benzer Aramalar