Ruyada Agalarda inci Oldugunu Görmek | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Agalarda inci


Akıncı

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada akıncı ecdadımızdan birini görmek, mertlik, cesaret ve cihad ile tâbir olunur. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Akıncı

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada bir akinci görmek, eski devirlerin o azametli günlerini düsünüp, hayal ettiğine, bu hayalle de islerinde ayni atilganligi gösterip basarili olacağına işarettir.

Rüyasında akincilara ait menkibeleri hatirlayarak, onlara ait siirleri, kahramanliklari yansitan hikayeleri okudugunu görmek, çocuklarini ayni cesaret duygusu ile yetistirmeye çalistiğına ve onlara hakiki vatan sevgisinin ne demek asilamaya gayret gösterdiğine delalet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Arabistan İnciri

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada bu inciri görmek ve ona sahip olmak faidesi çok olan helal maldir.

Arabistan incirinden bir sey yediğini gören kimse kolaylikla rizik elde eder.

Bu incirin ağacı, hayir ve sevapta daim olan kuvvetli ve çok mal sahibi menfaatli bir adamdir.

Arabistan inciri, soylu ve zengin bir kadındır.

Bazan da bu inciri görmek, kalp yahut gözün zayif olmasina delalet eder. ... Büyük Rüya Tabirleri

Benzinci

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bakınız; Akaryakıt İstasyonu. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Ekinci

Rüyalar Kitabı

Kişinin rüyada ekinciyi görmesi, iyi ve güzel amel işleyen bir adama delâlet eder.

Ekincinin ektiği şey, bitmiş, yeşermiş ve başak vakti gelmişse, rüyayı görenin tevbe edeceğine delâlet eder.

Ekinci dünya ile tâbir edildiği takdirde, rüyada onu görmek, ucuzluk, bolluk ve berekete alâmettir. ... Rüyalar Kitabı

Ekinci

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada görülen ekinci, iyi amel isleyen bir kimsedir.

Eğer ektigi sey, bitmis ve yesermis ise, rüyayi gören kimse kötü is sahibi ise tevbe eder.

Rüyada ekinci görmek, ucuzluk ve bolluktur. ... İslami Rüya Tabirleri

Fırıncı

Rüyaların Anlamı

Bir kimsenin rüyada fırıncı görmesi, neslin artacağına, rızkın bereketine ve işlerin yolunda gitmesine delâlet eder.

Rüyada fırıncı görmek, halkın işlerine vakıf bir adama delâlet eder. Çünkü fırıncı, o mahallin ekmeğini temine çalışan kimsedir. Yine rüyada fırıncıyı görmek, bekâr için evlenmeye; evliler için de evlâda delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, devlet reisine, onun hizmetine bakanlara, namaz kılmaya, ibadet ve tâat üzere olmaya; keder, üzüntü ve fakirliğe delâlet eder. ... Rüyaların Anlamı

Fırıncı

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İnsanlara hizmet eden varlık sahibi bir kimseye, Fırıncı çocuk, sevgili, merhametli yönetici, korkudan emniyet ve mal bolluğuna delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Ekmek. ) Rüyada firinci görmek mahalle muhtari gibi halkin islerine bakan biri olarak yorumlanır.

Rüyada bir firinci ile konustugunu görmek mahalle için hayırlı bir yer yapmak isteğine işarettir. Firinci ile kavga ettiğini görmek, o yerde aleyhinde bazi dedikodularin yapildiğına delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen firinci, halkin islerine vakif bir kimseye işaret eder.

Bazen finnciyi görmek, kaçmaya ve uzaklaşmaya, bazen de nesli çok olan bir adama işaret eder. Firinciyi görmek, bekar için evlenmeye, evliler için de evlada işaret eder.

Bazen de hizmetçisine, namaz kilmamaya, ibadet ve taati boslamaya, üzüntü, keder ve fakirlige işaret eder. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Gelincik

Rüyaların Anlamı

Rüyada gelincik denen hayvanı görmek, alçak, zalim, kalbi katı ve merhamet bilmez bir kimseye delâlet eder.

Rüyada evine gelincik girdiğini görmek, eve girecek hilekâr bir adam ile tâbir olunur. ... Rüyaların Anlamı

Gelincik

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Gelincik çiçeği insanı mutlu edecek haber ve gelişmelere; kişinin kendi kardeşine ve güzel yüzlü insanlara, Evlerde görülen etçil, ince uzun ve küçük yapılı hayvanı görmek merhametsiz, düşük karakterli birine; eve bu hayvanın girdiğini görmek hilekar birrinin eve girmesine delalet eder. Gelincik tarlası mutluluktur.

Ateşli aşk olarak da yorumlanır. Güzel bir gelincik ise sevimli fakat kötü niyetli ahbaptır.

Rüyasında bir gelincik tarlasinda görmek, bekledigi bir isin hemen çok kisa zamanda olacağına, eğer gelincik toplayarak demet yapiyorsa, malinin artacağına, topladi-gi gelinciklerin yapraklari dökülüyorsa, islerinde zarar edeceğine işarettir. Gelincigin kirmizi olmasi atese yorumlanır.

Rüyada bir kirda gelincik tarlasi ve öbek ,öbek açmis gelincikler görmek, ve onlari toplayarak demet yapmak, bütün arzularinizin yerine geleceğine, eğer gelinciklerin açma vakti ise. ferahli günlere kavusacağiniza, vaktinde degil ise, kisa bir müddet için sıkıntılı günler geçireceğinize, ancak bu günlerin gelinciklerin açma zamanina kadar süreceğine işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada gelincik çiçeğini görmek, rengi kirmizi olduğundan atese veya deveye yahut üzerinde siyah ben bulunan gül gibi yanaga işaret S eder.

Bazen de bu rüya, basinin agirmasina veya öz kardese işaret eder, dediler. Rüyada gelincik, alçak, zalim, kalbi kati ve merhameti az olan kimse ile tabir edilir.

Evine gelincigin girdiğini gören kimsenin evine hilekar birisi girer. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Gelincik Çiçeği

Rüyalar Kitabı

Bir kimsenin rüyada gelincik çiçeği görmesi, rengi kırmızı olduğundan ateş veya deveye, ya da üzerinde siyah ben bulunan gül gibi yanağa işarettir.

Bazı kere de bu rüya, öz kardeşe veya başının yarı ağrısına delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Gelincik Çiçeği

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada gelincik tarlasında kendisini görmek müjdeli haber alınacağına, arzuların yerine geleceğine, dindar, merhametli insanlara işarettir.

Rüyasında bir gelincik tarlasında olduğunu görmek, beklediği bir işin hemen çok kısa zamanda olacağına; eğer gelincik toplayarak demet yapıyorsa, malının artacağına; topladığı gelinciklerin yaprakları dökülüyorsa, işlerinde zarar edeceğine işarettir.

Rüyada bir kırda gelincik tarlası ve öbek öbek açmış gelincikler görmek ve onları toplayarak demet yapmak, bütün arzularımızın yerine geleceğine; eğer gelinciliklerin açma vakti ise, ferah günlere kavuşacağınıza; vaktinde değil ise, kısa bir müddet için sıkıntılı günler geçireceğinize, ancak bu günlerin gelinciklerin açma zamanına kadar süreceğine işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Gemi Halat Ve Zinciri

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada gemi halat ve zinciri görmek selamet, kurtulus, kuvvet ve dayanma ile tabir edilir. Ge-mi zinciri veya halatini yeni, saglam görmek, selamet ve kurtulus sebebinin elde edileceğine, halat veya zincirin eski veya çürük ol-dugunu görmek, rüya sahibinin kurtulus yolu sandigi seyin çürük olduğuna, halat veya zincirin koptugunu görmek, dayandigi seyin elden çikmasina delalet eder. Halat ve zincir görmek bazi tabircilere göre de yolculuk manasina gelmektedir.

Bir gemi zinciri veya halati satin aldiğini gören veya bunlardan birini her nasilsa elde eden yolculuga çikar. Halat veya zincir uzun ise yolculuk da uzun, kisa ise yolculuk da kisa sürecek demektir. Uzun ve yeni ve kuvvetli bir zincire veya halata sahip gören yolculukta sela-mete erisir ve hayırlısi ile geri gelir. Halat ve zincirin eski olmasi bu rüyanin aksidir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

İnci

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bir kimsenin rüyada dizilmiş inci görmesi, Kur’ân-ı Kerîm ve ilme veya çocuğa delâlet eder. Kişinin rüyada inci deldiğini görmesi, Kur’ân-ı Kerîmi güzel anlamaya ve doğru tefsire işarettir.

Buna mukabil rüyada inciyi yuttuğunu veya sattığını görmek, Kur’ân-ı Kerimi unutmaya delâlet eder.

İnci, ilim ile de tâbir olunur.

Rüyada çanak dolusu inci aldığını görmek, çok ilme, şan ve şerefe ve halk arasında şöhrete delâlet eder.

Rüyada inciyi bir kuyuya veya ırmağa attığını görmek, insanlara iyilik ve ihsan etmeye işarettir.

İbn-i Sirin (rh. a) demiştir ki: Rüyada inci görmek, güzel zevceye ve güzel hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada birçok incisi olduğunu gören, çok mala ve nimete kavuşur.

Rüyada kendisine inci verildiğini görmek, ululuğa ve izzete delâlet eder.

Rüyada inci saydığını gören kimse ise, meşakkat ve mihnete uğrar.

Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada inci görmek, sekiz şekilde tâbir olunur: a) İlim, b) Kur’ân c) Hikmet, d) Hazakat (Maharet, geniş bilgi, hüner) , e) Helâl mal, f) Güzel zevce, g) Necib evlat, h) Sadık dost.

Rüyada ağzından inci çıktığını görmek, vaaz ve nasihaba, takva ve veraya delâlet eder. Yine rüyada diziyle inci bulduğunu görmek, Kur’an okumak ve onu başkalarına öğretmeye alâmettir.

Bazı kere de inci, mal, hizmetçi ve güzel söze delâlet eder. Kişinin rüyada inci yuttuğunu görmesi, ilim ve hikmete işarettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada çok inci görmek, hizmetçilere ve miras gözleyen kimsenin kendisine ait olacak birçok mala delâlet eder. Yine çok inci, âlim için ilme, vali için valiliğinin devamına, tüccar için ticarete, esnaf ve sanatkârlar için de onların sanatlarına alâmettir.

Rüyada incinin büyüğünü görmek, küçüğünden daha faziletlidir.

Bazı kere de incinin büyüğü Kur’ân-ı Kerimden uzun sûrelere delâlet eder. Hamile bir kadının rüyada büyük taneli inci görmesi, erkek çocuğa alâmettir.

İnci rüyası, kadınlar için hayır ve berekettir.

İnci rüyası gören kadın bekâr ise evlenir, evli ise bir çocuğu dünyaya gelir, çocuğu varsa, bu kere zenginliğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada zevcesinden bir inci aldığını ve inciyi sandık içine gizlediğini, üzerini bir bezle örttüğünü görmesi, o kadından bir kız çocuğuna sahip olacağına işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İnci

Rüyalar Kitabı

Rüyada inci görmek erkek çocuğun olacağına, alim ve hafız olmaya, tüccar için büyük kazanca, rüyayı gören bekar ise evleneceğine, yani her şeyin en güzeline yorumlanır.

Rüyada inci deldiğini görmek Kur’ân-ı Kerim okumayı öğrenmeye, inciyi yuttuğunu görmek Kur’ân-ı Kerim’i unutacağına, ağzına inci aldığını görmek güzel imana sahip olacağına delalet eder.

Rüyada dağınık halde bir çok inci görmek, evlât sahibi olmaya, fakirse zengin olacağına, zenginse servetinin daha da artacağına işaret eder.

Rüyada dizili inci görmek, ahlak güzelliğine, yerlere saçılmış dağınık halde inci görmek, mal ve servetinizin artacağına, nüfuzunuzun çoğalacağına işaret eder.

Bir kimse rüyada kendi ağzından inci saçtığını, insanların ve kendisinin o incileri aldıklarını görse, o kimsenin hikaye söyleyerek halka vaaz ve öğüt vermesine ve insanların ondan faydalanmasına yorumlanır.

Rüyada bir inci yuttuğunu gören kimse hakikatini bildiği bir şeyde şahitlik yapmaz.

Rüyada inci çiğnediğini gören kimse, riyakarlıkla insanları gıybet eder.

Rüyada bir hazineyi anahtarla açtığını ve oradan gören inci çıkardığını gören kimse, bir alime büyük bir mesele sorar.

İnciyi hamama attığını gören kimse, sokak başlarında ve yol üzerlerinde Kur’an okur.

Rüyada inci saydığını görmek, sıkıntıya ve darlığa yorumlanır. ... Rüyalar Kitabı

İnci

İslami Rüya Tabirleri

inci almak ilim ve fazilet sahibi olmak ve halk tarafından sevilmek demektir.

Ağzına inci sokmak, dininin güzel olduğuna yorumlanır İnci görmek mutluluğa inci almak, başkanlığa seçilmeye işarettir.

Buna karşılık rüya boynuna inci takan kız evlenir anlamındadır. .

İncileri tek tek ipe dizen kişi mutluluk gözyaşı dökebilir ... İslami Rüya Tabirleri

İnci

Büyük Rüya Tabirleri

Cafer Sadık: İnci görmenin altı tabiri vardır:

1-Kuran-ı Kerim

2-Hikmet

3-Mal

4-Güzel kadın

5-Güzel cariye

6-Güzel evlat

Hz. Danyal (a. s): İnci; evlada işarettir.

İbn-i Sirin: İnci; güzel kadına…

Bol miktarda inciye sahip olduğunuzu görmek; gördüğünüz inci miktarınca mal elde edeceğinize…

Ağzınızdan inci çıktığını görmek; ilim ve hikmet üzere konuşacağınıza işarettir.

Kirmani: İnci görmek; güzel bir çocuğunuz olacağına… [«Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. »[126]]

İnciye sahip olmak; ilme…

İnci yediğinizi görmek; öğreneceğiniz ilim ve hikmeti gizli tutacağınıza veya ezberlediğiniz Kuran’ı unutacağınıza…

Odun yerine inci yaktığınızı görmek; liyakati olmayan birine ilim ve hikmet öğreteceğinize…

Ağzınıza inci koyup yuttuğunuzu görmek; Allah’ın inayetiyle insanlara Kuran öğreteceğinize…

İnci sattığınızı görmek; Kuran’ı unutacağınıza…

Kolunuza inci bağladığınızı görmek; güzel bir kız çocuğunuzun olacağına işarettir.

Cabir Mağribi: Ağzınızdan inci çıktığını görmek; bazı sözlerinizin büyük şahsiyetler tarafından beğenileceğine…

Elinizde inci olduğunu ve yere düşürüp kırdığınızı görmek; üzüntüye…

Pis bir yere inci attığınızı görmek; bir cahile ilim ve hikmetten bahsedeceğinize işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri

İnci

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kur'an ilmi ve kıraatine, çocuk ve hizmetçiye, din ve dünya ile ilgili her türlü olgunluk ve güzelliğe, sadık dosta ve faydalı ilme, Fazla inci mal ve dünyalığa, Kadının inci görmesi bekar için evlenmeye, çocuksuzlar için çocuğa, eş ve çocuğu olanlar içiin zenginliğe delalet eder.

İnci gerdanlık kadınlar için süs ve güzelliğe, erkekler için halis niyetle yapılan amellere, İnci dizileri Peygamberimizin (s. a. v. ) hayat kaynağı olan sünnetlerine, İncili bilezik afiyet, muhabbet ve ihlasta ziyadeliğe delalet eder. inci almak ilim ve fazilet sahibi olmak ve halk tarafından sevilmek demektir.

Ağzına inci sokmak, dininin güzel olduğuna yorumlanır İnci görmek mutluluğa inci almak, başkanlığa seçilmeye işarettir.

Buna karşılık rüya boynuna inci takan kız evlenir anlamındadır. .

İncileri tek tek ipe dizen kişi mutluluk gözyaşı dökebilir İş hayatınız düzene girecek ve yakında hoş bir sürprizle karşılaşacaksınız. Gören kişi erkek ise gözyaşıdır. Genç kız ise mutlu bir evliliğin habercisidir. Kadın ise eğer inci kopar ve yere düşer ise eşinden ayrılır.

Erkek ise servete işaret eder. Kadın eline bir tane inci alırsa çocuk sahibi olur. Danyal Aleyhisselama göre: rüyada inci görmek er-kek ve kiz evlada delalet eder. Ibn-i Sirin'e (RA) göre: rüyada inci güzel bir kadına veya hizmetçiye işarettir. Kendisinin bir çok incisi gören, çok mala ve nimete sahip olur.

Dizi halinde ol-mayan inci görmek Kuran ve eğer dizi halinde ise ilim ve hikmet ile tabir olunur, inci gören, mantiksiz konusur veya Kuran oku-mayi unutur.

Rüyasında inciyi atese attiğini gören, layik olmayan birine ilim ögretmege kalkar.

Bir inci buldugunu görenin güzel bir çocugu olur. Iri bir incisi görmek, çok mala, onu satmak, ilim sahibi olmaya delalet eder. Incisini ayağinin altina aldiğini gören, kızını layik olmayan biriyle evlendirir.

Eğer bu inci kirilir ise, kızının ölümüne veya kocasindan ayrilacağına işarettir.

Abdulgani Nablusi'ye göre; dizili olarak inci buldugunu gö-ren, Kuran okur veya onu bir baskasina ögretir.

Dizi halinde ol-mayan bir takim inci buldugunu görenin çocugu ve hizmetçileri çok olur. Inciler iri taneli, rengi berrak, yuvarlak olurlarsa, güzel es ve hizmetçi ile tabir olunur.

Bazi yorumculara göre, iri taneli inci görmek rizk bolluguna ve berekete delalet eder.

Rüyada bagli ve kutu içinde inci görmek, hü-zün ve kederle yorumlanır, inci yuttugunu gören ilim ve bilgi sahi-bi olur.

Agzindan inci çiktiğini görmek, iyi söz söylediğine delalet eder.

Bir çöplüge dökülmüs inci gören, ilim ve bilgi ile alay eder.

Elinde bir inci görenin, karisi hamile ise dogurur.

Ebu Said El-Vaiz demistir ki; söyle isitmistim:" Bir erkek Ibni-i Sirin'e gelerek; rüyada gördüm ki, iki kisi agizlarina inci soku-yorlardi.

Bunlardan biri agzina soktugu inciyi daha küçük olarak çikariyor, öteki ise daha büyük olarak çikariyordu.

Acaba bunu nasil tabir edersiniz? diye sormus, Ibn-i Sirin de su yorumu yap-mis: Agzina soktugu inciyi daha küçük olarak çikaran adam be-nim. Çünkü ben duydugumu söylerim.

Büyük olarak çikardiğini gördügün adam ise yalanci bir adamdir, isittiğini büyülterek söy-ler".

Dizilmis inci rüyada Kuran ve ilim ile tabir olunur.

Rüyasında inci deldiğini gören, bir çok ilim ögrenip bunu halka anlatir.

Agzi-na inci koydugunu görmek, güzel söze delalet eder. inciyi bir nehre veya bir kuyuya attiğini gören halka iyilik eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada dizilmis inci görmek, Kur'an'a, ilme veya çocuga işaret eder.

Rüyada kendisinin inci deldiğini gören kimse, Kur'ani dogru bir sekilde tefs eder. inciyi yuttugunu veya sattiğini gören kimse, Kur'ani'i unutur.

Rüyada inci aldiğini gören kimse, çok ilim ögrenir ve halk içinde degeri artar.

Agzina inci sokan kimse iyi bir dindar olur.

Bir kimse rüyada kendi agzindan inci saçtiğini insanlann ve kendisinin o incileri aldiklarim görse, o kimsenin hikaye söyleyerek halka vaaz ve ögüt vermesine ve insanlarin ondan faydalanmasina işaret eder.

Rüyada kendisine bir inci verildigim gören kimse, o incinin kiymeti nisbetinde kendi akrabalarindan bir kiz elde eder.

Rüyada bir inciye malik gören kimse, evlenir.

Bir kimsenin emanet bir inci almasi ömrü olmayan bir çocuga işaret eder.

Rüyada denizden veya nehirden, birçok inci çikardiğini gören kimse, devletin hazinelerinden veya o nehire mensup kimselerin malindan helal mala erisir. Çok inci hizmetçilere ve miras gözleyen kimsenin kendisine ait olacak birçok mala işaret eder. Çok inci, alim için ilme, vali için valiliğinin devamina tüccar için ticarete, naf ve zanaatkar için onlann mesleklerine işaret eder. inci her seyin kemali ve güzelligidir.

Rüyada bir inci yuttugunu gören kimse, hakikatini bildigi bir seyde sahitle yapmaz.

Rüyada inci çignediğini gören kimse, gösteris yapmak insanlari hakkinda dedikodu eder.

Rüyada inci kustugunu ve onu çigneyip yuttugunu gören kimse, insanlara hile yapar ve onlari giybet eder.

Rüyada inciyi bir kuyuya veya bir nehire attiğini gören kimse, insanlara, iyilik eder.

Bir kimse kendisinin inci saydiğini görse, o kimseye mesakkat ve mihnet is bet eder.

Bir kimse rüyada inci görmesi fazlaca sevineceğine işarettir. Kendisine inci verilen kimse ululuga erisir. inci yuttugunu, sonra çikanp attiğini gören kimse, her zaman Kur'an'dan ezbere okudugu seyi unutur. inci, mal, hizmetçi ve güzel söze işaret eder. inciden yapilmis kelepçe nikaha veya maldan bir parçaya ya da Kur'an'dan bir hatim indirmeye işaret eder.

Bir kimse rüyada inci yuttugunu görmesi, o kimsenin ezberleyecegi ilme ve hikmete işaret eder.

Rüyada dizilmis veya dizilmemis dağinik incileri bir çöplüge veya bir yola ya da incinin orada bulunmasi çirkin görülecek bir yere attiğini gören kimse, ilim ehli olmayan kimseye ilim ögretir ve o sekilde ameli de hafife almis olur. Tabirce incinin büyügü küçügünden daha faziletlidir.

Bazen de incinin büyügü Kur'andan uzun surelere işaret eder. Henüz delinmemis inci, bakireye işaret eder. incinin delinmisi kendisinde zahmet olmayan ve çabucak elde edilecek bir rizka işaret eder.

Bazen de inci, akan göz yasma işaret eder.

Rüyada görülen büyük inci tanesi hamile kadın için erkek çocuktur.

Bundan dolayi bir kimse, haniminin kendisine bir inci verdiğini görse, o kimse hanimindan güzel bir erkek çocuga işarettir. Verilen incinin parlakligi yoksa, çocuk kiz olur.

Eğer hanimindan bir inci alsa ve o inciyi bir sandik içinde gizlese veya üzerine bir bez örtse yine dogacak çocuk kizdir. inci, kadın için hayirdir.

Rüyayi gören kadın nikahli degilse, inci, evlenmek ne, kadınin çocugu yoksa, inci, çocugunun olmasina kocasi ve çocugu varsa, o kadınin zengin olmasina işaret eder.

Rüyada inci gören bir erkekse, çok üzülebilir ve gözyaşı dökebilir.

Buna karşılık rüyasında boynuna inci takan kız evlenir.

Birden fazla inci taktığını gören kızı birkaç kişi birden isteyebilir.

İncileri tek tek ipe dizen kişi sevinç gözyaşı dökebilir.

Rüyada inci gören bir erkekse, çok üzülebilir ve gözyaşı dökebilir.

Buna karşılık rüyasında boynuna inci takan kız evlenir.

Birden fazla inci taktığını gören kızı birkaç kişi birden isteyebilir.

İncileri tek tek ipe dizen kişi sevinç gözyaşı dökebilir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İnci Bilezik

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada incili bilezik görmek, kadınlar için hayır ve zinettir.

Rüyada inci ile beraber kuvvetli bileziğin olduğunu görmek, kadın için incilerin sayısı ve kıymetliliği nisbetince efendisinin kendisine yaptığı hayır ve iyiliğe delâlet eder. Görülen bilezik tek, inciler de dağınık ve parlak değilse bu rüya, hem er kek hem de kadınlar için zarar ve ziyana alâmettir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

İnci Gerdanlık

Rüya Yorumlama Sanatı

Kadınların rüyada inci gerdanlık görmeleri, zinet ve güzellik ile tâbir olunur.

Rüyada inci ve mercanla dizilmiş gerdanlık, incinin temizliği, güzelliği ve çokluğu miktarınca Kur’ân-ı Kerîmi ezberlemekle beraber takvaya ve Allahü Teâlâ’dan korkmaya delâlet eder.

Rüyada bir erkeğin, boynunda inciden gerdanlık görmesi, eğer o kişi Kur’ân öğreniyorsa, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemesine delâlet eder.

Eğer bir yere sözü varsa, sözünü yerine getirmeye işarettir.

Eğer bekâr ise, güzel Kur’ân okuyan bir kadınla evlenmeye alâmettir. Yine rüyada inci dizileri Nebiler Nebisinin sünnetlerine ve diğer kıymetli diziler de, hikmet, doğru söz ve fıkıh ilmine delâlet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

İnci Gerdanlık

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada görülen inci gerdanlik kadınlar için güzellik ve zinetleridir. inci ve mercanla dizilmis gerdanlik incinin temizligi, güzelligi ve çoklugu miktarinca Kur'ani ezberlemekle beraber takvaya ve Allah (C. C. ) 'dan korkmaya işaret eder. Gerdanliklikta bulunan degerli tas, rüya sahibinin amelinin özü ve kavusabildigi son noktasidir. Kadinin gerdanligi kocasi veya çocugudur.

Erkek bir kimsenin, boynunda inciden gerdanlik görmesi, eğer o kimse Kur'an ögreniyorsa, onu ezberler, islam hukukunu ögrenmeye çalisiyorsa, onu tahsil eder.

Eğer bir sey söz vermisse, sözünü yerine getirir.

Böyle bir sey yok ve kendisi de bekarsa, Kur'ani güzel okuyan bir kadınla evlenir.

Eğer hamile olan hanimi varsa, alim veya hakim olacak bir erkek çocuk dogurur.

Rüyada muhtelif diziler bir araya gelse onlardan mücevheratla ilgili diziler Kur'an'a inci dizileri Resülullah'in (S. A. V. ) sünnetlerine ve diger kiymetli diziler de, hikmet, dogru söz ve fikih ilmine işaret eder.

Bir kimse rüyada üzerinde bir veya iki kelep inci görse, o kimse hafiz olur.

Dininde dogru, emin, ibadet ehli ve takva sahibi ve o kimsenin dince güzellik ve kemali de, o inci keleplerinin güzellik ve ziyasi kadar olur.

Bir kimse üzerinde birtakim gerdanliklar ve onlari takmaktan aciz kaldiğini görse, o kimseye ilmin gerektirdigi gibi amel etmekte usanç gelir.

Bir kadın rüyada üzerinde bir veya birçok inci gerdanliklar bulundugunu görse, o gerdanliklarda görülen iyilik ve kötülük, o kadınin kocasina veya evinin islerine bakan kimsesine veya üzerine emanet olarak aldigi seylere işaret eder. ... Rüyalar ve Yorumları

İnci Ve Cevher Delen

Rüyaların Anlamı

Bir kimsenin rüyada inci ve cevher delen birini görmesi, işlerin düzgün olmasına, müşkül ve zor şeylerin kolaylaşmasına ve evlenmeye alâmettir. ... Rüyaların Anlamı

İncil

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada, Hazret-i İsa’ya inzal olunan İncil’i görme, mâsivadan alâkayı keserek zühd ve ibadetle Allahü Teâlâ’ya yaklaşmaya delâlet eder.

Devlet reisinin böyle bir rüya görmesi, düşmanı kahretmeye ve zafere işarettir.

Bazı kere de rüyada İncil görmek geometri ilmine, bildiği bir şeyi âlimlerden nakletmeye; ayrıca kitaba, ressama, zenginliğe, sevinç ve sürura delâlet eder. Çok kere bu rüya, yalana, bühtana ve namuslu bir kadına iftira etmeye alâmettir. Yine bu rüya, rüya sahibinin zevcesine galip gelmesine delâlet eder. Hasta bir kimsenin rüyada İncil görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İncil

Rüyalar Kitabı

Rüyada incil görmek hasta ise şifaya fakir ise zenginliğe yorumlanır.

Ayrıca rüyasında incil’i görmek rüya sahibinin alçakgönüllü ve zeki olduğuna da işaret eder. ... Rüyalar Kitabı

İncil

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada İncil görmek Müslüman biri için hatalarına dikkat ederse para ve mutluluk demektir. Hıristiyan bir kimse bu rüyayı görürse zor günleri aşacağına, rahata kavuşacağına yorumlanır. ... İslami Rüya Tabirleri

İncil

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada İncil okuma dünya görüşünüzün yanlış olduğunu bildirir ve değiştirmeniz gerektiğini işaret eder. ... Büyük Rüya Tabirleri

İncil

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İbn-i Sirin: İncil okumak; hak yoldan uzaklaşıp batıla sapılacağına ve kendi yanından görüş belirten kişiye işarettir.

... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İncil

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Müslüman birinin yanında İncil görmesi zühd ve takvaya, inzivaya çekilmeye, bir işten dolayı iftiraya uğramaya, İncil-i Şerif'i görmek türlü ilimlere ve hasta için sağlığına kavuşmaya delalet eder.

Rüyada İncil görmek Müslüman biri için hatalarına dikkat ederse para ve mutluluk demektir. Hıristiyan bir kimse bu rüyayı görürse zor günleri aşacağına, rahata kavuşacağına yorumlanır.

Rüyada yüzünden Incil okumak, Hiristiyanlara bir çikar saglamaya, ezberden okumak batila kapilip, haktan ayrilmaya, Hiristiyanlara yardım etmege işarettir.

Nablusi'ye göre; ehl-i Islam'dan olup, yaninda incil gören kimse, ibadete, yolculuga, yalnizliga düser ve dünyasini unutur.

Bazilarina göre incil görmek, yalan ve iftiraya ugrayacağına delalet eder. Ibn-i Kesir ve Nafi'ye göre; yaninda bir incil kitabi gören kimse, eğer mahkeme önünde bulunuyorsa yalan sahitlik eder.

Eğer hasta ise iyilesir. Ibn-i Sirin'e göre; rüyada incil görmek ibadetle yorumlanır.

Rüyada üzerinde bir incil bulundugunu görmek, dünya islerinden el çekerek ibadetle mesgul olduğuna delalet eder.

Bir rivayete gö-re, rüyada incil görmek, namuslu ve asil bir kadına yapilan iftira ile tabir edilir.

Bir rivayete göre de, incil görmek bilgi ve ilimle yo-rumlanir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

İncili Bilezik

Rüya Yorumlama Sanatı

Incili bir bileziğinin görmek, kadın için incilerin sayisi ve kiymetliligi nisbetince kocasinin kendisine yaptigi hayir ve iyiligidir.

Bilezik tek, inciler de dağinik ve muntazam degilse bu rüya, erkekler ve kadınlar için zarardir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

İncir

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada incir görmek, helal mala, rızka, menfaata, çok nimete delâlet eder.

Rüyada incir ağacı görmek, İslâm düşmanlarının iltica ettiği zengin ve çok menfaatli bir kişiye delâlet eder.

Rüyada incirden az bir şey yediğini görmek, kolay elde edilen rızık ile tâbir olunur.

Bazı kere de rüyada incir ağacı görmek, zengin ve insanlara faydalı bir kimseye delâlet eder.

Rüyada incir ağacına çıktığını gören öyle bir zat ile dost olur.

Rüyada incir ağacının altında oturduğunu veya ağacın gövdesine dayandığını görmek, hayır ve ihsan sahibi bir kimseye iltica etmeye alâmettir.

Denilmiştir ki: Rüyada bahçesinde birkaç incir ağacı olduğunu görmek, rızka, menfaate ve kolay geçime delâlet eder. Ocağına incir ağacı diktiğini görenin hanesi harap olur.

Rüyada incir ağacının kökünden kuruduğunu görmek, âlim, fazıl ve kerem sahibi bir kimsenin ölümüne işarettir.

Nablusî demiştir ki: Mevsiminde siyah incir görmek, hayırdır.

Beyaz incir siyahtan daha hayırlı ve uğurludur. Mevsimsiz görülen incir, rüya sahibinin kıskançlığına delâlet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

İncir

Rüyaların Anlamı

Rüyada incir görmek kuvvetli muhabbete, evliliğe, mutluluğa, rahata delalettir.

Rüyada incir yemek neslinin çok olmasına, incir ağacının altında oturduğunu görmek bir büyük zattan yardım ve menfaat göreceğinize işarettir.

İncirden küçük bir miktar yemek kolay elde edilen rızıktır.

Rüyada yenen veya alman herbir incir altındır.

İncir ağacının meyvesi ve yaprağının üzüntü ve pişmanlık olduğunu söyleyenler yorumcular da vardır.

Bundan dolayı bir kimse incir yediğini veya eline incir geçtiğini görse, o kimseye gelmiş veya gelecek bir husustan dolayı bir üzüntü ve keder isabet eder.

Bazen de incir; yemine, incir silah ise rüya sahibi yemininde yalancı olur. ... Rüyaların Anlamı

İncir

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada incir kısmet demektir. Fakat incirler kurtluysa bu kısmet, dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacaktır. Mevsiminde incir yemek, güzel bir rüyadır. mutluluk, evlenmek olarak yorumlanır. Kuru incir, zenginliğin artacağına işaret eder.

Rüyada kendisini incir yerken görmek, başınızdan aşk geçeceğine yorumlanır. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İncir

Rüyalar Kitabı

İbn-i Sirin: İncir yemek; mevsiminde iyiye, mevsimi dışında kötüye işarettir.

İncir toplamak veya başkasının size incir verdiğini görmek; sonradan pişman olacağınız bir iş yapacağınıza ve sıkıntı çekeceğinize işarettir.

Kirmani: Sarı incir yemek; hastalığa. . .

Siyah incir; üzüntü ve sıkıntıya. . .

Mevsiminde yeşil ve lezzetli incir yemek; hayra yorulurÇağdaş Ulema: Taze incir görmek veya yemek; insanlarla daha iyi ilişkiler kuracağınıza…

Kuru incir görmek; malınızın azalacağına…

İncir toplamak; herhangi bir hedefinize ulaşacağınıza…

Birinin size incir ikram ettiğini görmek; samimi bir ilişki kuracağınıza…

İncir yaprağı görmek; onurlu ve dindar biri olacağınıza…

Herhangi bir maddeyle incir yaprağı yapmak; sizinle alay edileceğine…

İncir ağacı görmek; dürtülerinizi kontrol edeceğinize işarettir.

... Rüyalar Kitabı

İncir

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada incir kısmet demektir. Fakat incirler kurtluysa bu kısmet, dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacaktır. Mevsiminde incir yemek, güzel bir rüyadır. mutluluk, evlenmek olarak yorumlanır. Kuru incir, zenginliğin artacağına işaret eder.

Rüyada kendisini incir yerken görmek, başınızdan aşk geçeceğine yorumlanır.

Rüyada incir yemek, iyi haberler alacağınızın, zenginliğin ve sağlıklı bir yaşamın işaretidir. Kısmettir.

Eğer incir güzel ise servet büyüktür. Kurtlu ve bozuk incir ise dedikodur.

İncir ağacı, önemli, varlıklı kimselerle dostluktur.

Rüyada incir görmek hayir ile tabir olunur.

Eğer sari ise hastalik işaretidir. Siyah ise pismanliktir. Yesil ise hayir-dir. Mevsiminde incir yediğini görmek rüya sahibi için hayra ala-mettir. Kirmani'ye göre ; Rüyada incir görmek, üç sekilde tabir olu-nur: Eğer sari ise hastalik ve marazdir; siyah ise gam ve nedamet-tir; yeşil ise borçtur.

Bir rivayete göre, mevsiminde tatli incir yediğini görmek, rüya sahibi için muzir değildir.

Ebu Said El-Vaiz'e göre ; Rüyada incir yemek, neslin çokluguna, bir rivayete göre de rizka delalet eder. Incirden az bir sey ye-mek, hilesiz ve kedersiz rizktir.

Rüya tabircilerinin çogu, incir rüyasinin iyi olduğunda ittifak etmislerdir.

Bazi tabirciler ise iyi olmadiğini, çünkü incirin hüzne delalet eylediğini söylemislerdir.

Bir kimsenin rüyasında incir alarak yemesi, maldan para kazanacağına işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada incir, mala, inciri alan kimse için ucuzluga ve çok nimete işaret eder. incir ağacı, islam düsmanlarinin iltica ettigi zengin çok menfaatli bir kimseye işaret eder. incir yediğini gören kimsenin nesli çok olur.

Bazi tabirciler incir, sahibinin, zahmetsiz ve mesakkatsiz erisecegi ucuzluk ve bolluga işaret eder. incirden cüz'i bir sey yemek kolay elde edilen rizikhr.

Rüyada yenen veya alinan her incir için rüyayi görenin eline altin ve gümüs geçer.

Bazilari da, incir, altindir dediler. incir ağacının meyvesi ve yaprağinin, üzüntü ve pismanlik söyleyenler de vardir.

Bundan dolayi bir kimse incir yediğini veya eline geçtiğini görse, o kimseye gelmis veya gelecek bir husustan dolayi bir üzüntü ve keder isabet eder.

Bazi tabirciler ise, inciri salih kimseler, hayırlı insanlar kolay elde edilen rizik, tam nese ve bol nimetle tabir etmislerdir. Mevsiminde siyah incir, hayirdir.

Beyaz incir siyahtan daha da hayırlıdır. Mevsimsiz görülen incir, rüya sahibinin kiskançliğına işaret eder.

Bazen de incir, yemine, incir siyah ise rüya sahibi yemininde yalanci olur.

Bazen de incir, ugursuzluk, sıkıntı ve üzüntüye, yüksek bir yerden alçak bir yere düsmeye işaret eder.

Bazen de incir yemek, pismanliga işaret eder.

Rüyada incir daima kısmettir. Üstü yeşil veya siyahımsı olgun incir yiyen kimse umduğundan çok daha büyük kısmet alır. Fakat incirler kurtluysa bu kısmet, dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacaktır.

Rüyada incir daima kısmettir. Üstü yeşil veya siyahımsı olgun incir yiyen kimse umduğundan çok daha büyük kısmet alır. Fakat incirler kurtluysa bu kısmet, dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacaktır. ... İslami Rüya Tabirleri

İncir Ağacı

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada incir ağacı görmek iş yaşamında başarılı olmaya yorumlanır.

İncir ağacı diken kimse yeni bir iş girişiminde bulunur. ... Büyük Rüya Tabirleri

İncir Ağacı

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada incir ağacı görmek iş yaşamında başarılı olmaya yorumlanır.

İncir ağacı diken kimse yeni bir iş girişiminde bulunur.

Rüyada incir ağacı görmek, büyük, zengin ve halka faydali bir adamla tabir olunur.

Rüyada incir ağacına çik-tiğini gören, öyle bir adam ile sohbet eder. Incir ağacından indiğini veya düstügünü gören, zengin ve hayir sahibi bir adamla bozusur. Incir ağacının altinda oturdugunu, yahut ağacın gövdesine da-yandiğini gören, halka hayri, hasenati, menfaati çok olan bir ada-ma siğinir, yahut dayanir, incir ağacının kökünden çikip devrildi-ğini görmek, böyle bir zatin vefatina, yandiğini, kurudugunu gör-mek, yine vefatina; yapraklarinin döküldügünü görmek, malinin ziyanina, o yapraklardan topladiğini görmek, o maldan hissedar olacağına, incir ağacını suladiğini görmek, o zata hizmet ve yar-dim edeceğine işarettir.

Bazilarina göre; incir ağacı insanin evi, maasi, medari olan rizkidir.

Bahçesinde bir veya bir kaç incir ağacı gören, bol rizk elde eder. Ocağına incir ağacı diktiğini görenin evi harap olur. Incir ağacı satin aldiğini veya bu agaca sahip gö-ren, kazançli bir ise sahip olur.

Bu yüzden rizki artar. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kıncı

Rüya Yorumlama Sanatı

Bir kimsenin rüyada kın yapan ustayı görmesi, işleri örtmeye ve sırları gizlemeye ve malı muhafaza etmeye alâmettir.

Rüyada kın görmek, bekâr erkek ve bakar kadına delâlet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Kıncı

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada kin yapan kimseyi görmek, isleri örtmeye ve sirlari gizlemeye ve mali muhafaza etmeye delalet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Nalıncı

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada nalinci görmek tövbe etmege, temizlige ve bekar bir kiz için sarhos bir kimse ile evlenmege yorumlanır. ... Büyük Rüya Tabirleri

Zincir

İslami Rüya Tabirleri

Bir kimsenin rüyada zincir görmesi, ömrü uzun olan kadına ve helal mala delâlet eder.

Bazı kere de zincir, korkutulmaya işarettir.

Rüyada zincirle bağlandığını görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder.

Rüyada boynunda bir zincir olduğunu görmek, eğer bekâr ise, ahlâksız ve huysuz bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada ayak ve elden zincirle bir direğe bağlandığını görmek, üzüntü, meşakkat, keder ve sıkıntıya delâlet eder. Zincir görmek, işlerin durgunluğuna ve çetinleşmesine de işarettir. Gümüşten mamul saat zinciri görmek, birikmiş mala, hizmetçiye, menfaat ve rızka delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada tutulup pırangaya konulduğunu görmek, büyük sıkıntıya ve musibete delâlet eder.

Rüyada ellerinin boğazına zincirle bağlı olduğunu görmek, cimriliğe delâlet eder. Yine rüyada boynunda zincir olduğunu ve çekilip götürüldüğünü görmek, nifak ve fitneye alâmettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Zincir

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada zincir görmek ömrün uzunluğuna, helal kazanca, samimi dost ve yakınlarınıza, rızkınızın genişleyeceğine, servet ve malınızın artacağına işaret eder. Zincirle bağlandığını görmek üzüntü ve kedere işaret eder. ... Büyük Rüya Tabirleri

Zincir

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada zincir görmek güçlü olunacağına yorumlanır.

Bekar birisi için evleneceğine işarettir.

Rüyayı gören kimse gurbetten vatanına dönecek demektir.

Boynunda zincir görmek, iftiraya uğrayacağınıza işaret eder.

Rüyada el ve ayaklarının zincirle bağlı olduğunu görmesi çok büyük bir isteği olduğuna yorulur. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Zincir

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Ömrü uzun olan kadına, helal mala, korkutulmaya, işlerin durgunlaşmasına ve çetinleşmesine, Elinde yahut yanında zincir görmek işlenen günahlara, Boynunda zincir görmek huysuz bir kadınla evlenmeye, Zincirle bağlanmak üzüntü ve kedere, Eski hükümdarlarınn zincirini görmek mazlum için yardım ve galibiyete, ülke insanları için adeletli yöneticilere delalet eder. Rüyada zincir görmek, kuvvet bulmaya; bekar ise evlenmeye; gurbette ise yurduna dönmeye; boynunda zincir görmek, çok kötü bir söz işitmeye; bütün zincir ve bağlardan kurtulmuş görmek ise iyiliğe ve rahatlığa işarettir. Rüyada zincir görmek güçlü olunacağına yorumlanır. Bekar birisi için evleneceğine işarettir. Rüyayı gören kimse gurbetten vatanına dönecek demektir. Boynunda zincir görmek, iftiraya uğrayacağınıza işaret eder. Rüyada el ve ayaklarının zincirle bağlı olduğunu görmesi çok büyük bir isteği olduğuna yorulur. Zincir görmek, yakında haksızlığa uğrayacağınız anlamına gelir. Zincirlerden kurtulduğunuzu gördüyseniz, gereksiz bir görevden kurtulacaksınız demektir. Rüyada zincirlerden kurtulmak büyük başarı olarak yorumlanır. Rüyada zincirler yakın aile ve dost bağlarını da işaret eder. Rüyada zincir, hakim veya yardımcilari ile yorumlanır. Herhangi bir zincir hakim yardımcilarina; bir kap içinde zincir görmek ise mala delalet eder. Rasulullah (SAV) Efendimiz, "zincire vurulma rüyasından ikrah ederim, boyunduruga vurulmayi tercih ederim" buyurmustur. Kendisini zincirle bagli gören, Allah'ın (C. C) nimetine küfreder. Bir rivayete göre, rüya sahibinin sonunun geldiğine işarettir. Birine zincirle bagladiğini görmek o kimsenin küfrüne ve yoldan sapmasina sebep olur. Ebu Sait El-Vaiz'e göre prangaya vuruldugunu görmekte hayir yoktur. Rüyasında tutulup prangaya vuruldugunu gören, büyük sıkıntıya düser. Rüyada bogazinda zincir gören, kötü ahlakli bir kadınla evlenir. Eğer bu metal gümüsten ise, kadınlar tarafindan eziyet edilir. Altindan ise, mal yüzünden zarara ugrar. Bakirdan ise mülk ve esya yüzünden zarar görür. Eğer kalay veya demirden ise, ticaret ve geçim yüzünden sıkıntıya düser. Eğer agaçtan ise zarari bu söylediklerimize göre daha az olur. Boynunda zincir gören kendisine verilen emaneti saklamaz. Ellerinin bogazina zincirle bagli görmek, hasislige delalet eder. Ellerinin zincirlenmis gören, Allah hakkinda kusur eder. Boynundan zincirle çekilip götürüldügünü görmek ayriliga işarettir. Elde, ayakta, boyunda ve bütün vücudunda zincirlerle baglandiğini görmek kesinlikle hayra yorumlanmaz. Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen zincir, ömrü uzun olan kadına ve helal mala işarettir. Bir kimsenin elinde veya yaninda görülen zincir, günahtir. Bir kimse boynunda bir zincirin görse, ahlaksiz ve huysuz bir kadınla evlenir. Zincir islerin durgunluguna ve çetinlesmesine işarettir. Zincirle baglandiğini gören kimse, üzüntü ve kedere düser. Rüyasında el ve ayaklarının zincirle bağlı olduğunu gören kimse, önemli bir şeye sahip olmayı ister. Fakat imkanı olmadığı için derin kedere boğulur. Ellerindeki zinciri çıkaran iyi bir fırsat yakalar. Rüyasında el ve ayaklarının zincirle bağlı olduğunu gören kimse, önemli bir şeye sahip olmayı ister. Fakat imkanı olmadığı için derin kedere boğulur. Ellerindeki zinciri çıkaran iyi bir fırsat yakalar. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Benzer Aramalar